Wat willen we bereiken?

  • FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt.
  • FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen voor iedereen en het dichten van de loonkloof tussen man en vrouw.
  • FNV Vrouw wil gelijke kansen en verdeling voor iedereen op het kunnen bieden en ontvangen van zorg.

FNV Vrouw maakt zich hard voor zowel betaald áls onbetaald werk. Centraal staat het idee van reproductieve arbeid*, hoe dat wordt ingezet voor winst en ongelijkheid creëert en de structurele onderwaardering ervan. Bestrijding van armoede, huiselijk geweld, onderbetaling van onderwijzers en schoonmakers, betaalbare kinderopvang, onderwaardering van mantelzorg, het zijn allemaal belangrijke thema’s voor FNV Vrouw. Maar we zien óók dat klimaatproblematiek onderdeel is van de feministische vakbondsstrijd, net als antiracisme. FNV Vrouw zet zich in voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Wat hebben we al bereikt?

In de afgelopen 70 jaar is er al veel veranderd voor de positie van de vrouw, maar er moet nog veel gebeuren als het gaat om (gender) gelijkheid in Nederland.

Bij FNV Vrouw gaat over iedereen (v/m/x): alle onderdrukking is met elkaar verbonden. En alleen samen staan we sterk!

Op deze pagina vind je onze projecten van afgelopen tijd, resultaten waar we trots op zijn, onze geschidenis en ons uitgebreide informatie archief.

Resultaten

Lees meer over resultaten van FNV Vrouw waar we trots op zijn.

Geschiedenis

De vrouwenbond bestaat al meer dan 70 jaar! Lees meer.

Informatie Archief

FNV Vrouw is trots op haar jarenlange expertise en kennis dankzij talloze mensen die hebben bijgedragen aan het verzamenlen van nuttige en waardevolle informatie. van pensioen & aow tot kinderopvang en een leven lang leren. Ga naar ons informatie archief.

Recente activiteiten en projecten

Algemene informatie over activiteiten van FNV Vrouw.

Lees meer over workshops en trainingen die we hebben gegeven en die we nog steeds geven.

Lees meer over het vrouwenpodium 2010-2020.

Lees meer over de Nieuwe Toekomst, een project voor ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld.

Lees meer over KPMG SoProfessioneel voor alleenstaande ouders.

Lees meer over Beter Armoedebeleid voor Vrouwen, een succesvol project om armoede onder vrouwen aan te pakken. Het uitganspunt zijn de vrouwen zelf, in plaats van een top down visie.

Lees meer over het jubileumjaar 2018: 70 jaar vrouwenbond!

Lees meer over het FNV Vrouwenfestival 2018.

* met reproductieve arbeid (of sociale reproductie) wordt al het werk bedoeld dat te maken heeft met de zorg van de huidige generaties en het grootbrengen van de volgende generatie. Het gaat over essentieel betaald werk, zoals leraar, schoonmaker en verpleger, en essentieel onbetaald werk zoals het huishouden, mantelzorg en ouderschap maar ook over zorg dragen voor de aarde. In de ogen van FNV Vrouw is dit juist cruciaal ‘werk’ dat nu ondergewaardeerd en onderbetaald wordt.