Resultaten

Succesvol FNV Vrouw

Van de vrouw achter de man in 1948 tot een economisch zelfstandige vrouw anno nu, dat verschil heeft FNV Vrouw in 70 jaar gemaakt. We zijn er nog lang niet, want de markt is nog niet vrij en gelijk voor iedereen, Nederland is naar de 38ste plek gezakt op de Global Gender Index, vrouwen verdienen nog steeds 15% minder dan mannen, en 40% van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Maar onze inzet heeft al wel tot concrete resultaten geleid. FNV Vrouw blikt terug op 70 jaar vrouwenwerk in Nederland.

80% vond werk

Met vrouwenvakscholen kregen vrouwen die een tijd niet actief op de arbeidsmarkt waren geweest, weer een opleiding. 80% van deze herintreedsters kwam zo weer aan het werk en duizenden vrouwen werden economisch onafhankelijk.

Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen

Met een meldpunt en rechtszaken wist FNV Vrouw samen met coalitiepartners het recht op zwangerschapsuitkering voor zzp’ers te realiseren. De samenwerkende partners hierin waren FNV Zelfstandigen, Vereniging voor Vrouw en Recht en Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Lees hierover mee in de blog van februari en de blog van maart.

Erkenning voor studerende moeders

Dankzij een lobby, samen met andere organisaties, bij de overheid is er bij het ministerie van OCW en onderwijsinstellingen meer erkenning voor de positie van studerende moeders. De coalitiepartners hierin waren Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders.

Nabestaandenwet

FNV Vrouw heeft jarenlang gestreden voor het behoud van het uitkeringsrecht door weduwen. De voorgenomen bezuiniging werd eind 2013 door het kabinet geschrapt.

Thuiswerk in de arbeidsomstandighedenwet

Via steunpunten, projecten en veel gelobby werd thuiswerk opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet en werd thuiswerk door vakbondsbestuurders ook meegenomen bij cao-besprekingen.

Voorzieningen rond arbeid en zorg

Samen met een breed netwerk met andere (vrouwen)organisaties heeft FNV Vrouw zich succesvol ingezet voor gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor vrouwen. Het resultaat was dat er o.a. overheidsbeleid kwam rond economische zelfstandigheid en voorzieningen rond arbeid en zorg.

Actieve, lokale buurtnetwerken voor vrouwen

Met de Vrouwen Buurtmaatschap ontwikkelde FNV Vrouw een model voor alleenstaande, herintredende moeders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In veel gemeenten is dit uitgerold en kwam er navolging. Het Buurvrouwennetwerk in Gaasperdam, een vervolgproject van de Vrouwen Buurtmaatschap, bestaat nog steeds en is heel actief.

Beter armoedebeleid voor vrouwen

Diverse projecten zijn door FNV Vrouw lokaal opgezet om alleenstaande ouders of oudere vrouwen met beperkte inkomens te helpen oplossingen te vinden om hun werk- en inkomenspositie te verbeteren. Deze projecten resulteerden in verschillende aanbevelingen en het project ‘Beter armoedebeleid voor vrouwen’ die in enkele gemeentes al het lokale beleid hebben beïnvloed.

Help jij mee meer resultaten te bereiken?

We hebben al veel bereikt maar we moeten nog veel meer realiseren. De arbeidsmarkt is tenslotte nog niet vrouwproof en nog niet elke vrouw heeft evenveel kansen en kan ook niet economisch zelfstandig zijn. Wil jij je ook inzetten om de maatschappij en de arbeidsmarkt vrouwproof te maken?

Meld je dan nu aan als lid van FNV Vrouw.

Word lid!