Kinderopvang

Alle erkende kinderopvanginstellingen staan in een landelijk register. De kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau’s en gastouders die in dit register staan, worden door de GGD geïnspecteerd op de kwaliteit en de veiligheid. Alleen als de kinderopvang waar jij je kind brengt, is opgenomen in het landelijk register, kun je kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Kijk in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen of de kinderopvang van jouw kind is geregistreerd. Ook de inspectierapporten van de GGD zijn in dit register te vinden.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar je kans op werk wordt vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Verder moet je kind naar een geregistreerde kinderopvang gaan. Ook voor een pleeg- of adoptiekind kun je de toeslag krijgen mits deze op hetzelfde adres als jij staat ingeschreven.

Voor een rekenvoorbeeld kun je kijken op de website van de belastingdienst. Lees hier alles over kinderopvangtoeslagen.

Kwaliteitseisen kinderopvang

Kinderopvang moet goed en veilig zijn. Zodat kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En ouders hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij een kindercentrum, gastouder of buitenschoolse opvang (BSO). De overheid neemt verschillende maatregelen om de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang te verbeteren. Bijvoorbeeld door kwaliteitseisen te stellen aan kinderopvangbedrijven.

Alles over kinderopvang

Meer lezen over kinderopvang? Ga naar de website van de rijksoverheid.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag aanvragen? Dat kan bij de belastingdienst.