Inkomen en uitkeringen

Als je bij een werkgever werkt, heb je recht op een salaris. Ben je werkloos of arbeidsongeschikt, dan heb je vaak recht op een uitkering. Hieronder vind je meer informatie.

Loon en salaris

Als je werkt bij een werkgeer, heb je recht op salaris. Alles wat je moet weten over je salaris vind je hier op de website van de FNV.

Sociale zekerheid

Dit is het totaal van regels en uitkeringen voor mensen die niet met betaald werk hun inkomen kunnen verwerven.
Een overzicht en uitleg van alle regelingen en uitkeringen vind je op de site van de Rijksoverheid.

Belasting en regelingen

Op de website van de belastingdienst is veel informatie te vinden over toeslagen, inkomensregelingen zoals de kindregelingen en andere belangrijke informatie over je inkomen.

Tegemoetkoming zorgkosten

Op ZorgWijzer.nl is er een speciale pagina waarin de tegemoetkomingen voor zorgkosten bij een laag inkomen uitgebreid worden besproken: http://www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen.

Medezeggenschap cliënten

Uitkeringsinstanties moeten een cliënten- of klantenraad hebben. Dit is een medezeggenschapsorgaan van de uitkeringsinstantie, waar klanten mee kunnen praten over het beleid van de uitkeringsinstantie en waar de klanten hun stem kunnen laten horen. Interesse? Neem dan contact op met je uitkeringsinstantie.

Tipwijzers, publicaties en brochures

FNV Vrouw biedt informatie aan over veel verschillende onderwerpen, kijk voor de beschikbare gratis downloads op onze bestelpagina, hier kun je ook eventueel fysieke exemplaren bestellen.

Handige websites

Veel tips en informatie vind je bij Wijzer in Geldzaken en NIBUD. NIBUD geeft ook tips over budgetteren.

Regelingen sociaal domein 2016

FSU maakte een overzicht waarin de belangrijkste regelingen en maatregelen op sociaal gebied in 2016 bij elkaar staan. Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Hier vind je de informatie.

Tegemoetkoming kosten kinderen

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd inzake de kindregelingen. De kindregelingen zijn teruggebracht van 9 naar 4. Deze wetswijziging heeft vooral grote gevolgen voor alleenstaande ouders. De alleenstaande oudertoeslagen zijn afgeschaft en daar is een alleenstaande ouderkop bij het kindgebondenbudget voor in de plaats gekomen. Aanvragen van het kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag moet bij de belastingdienst.

Meer lezen?

Stichting Cliëntenperspectief (CliP) is een landelijke organisatie die groepen en organisaties ondersteunt om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal beleid.
Ook op de website van de Sociale Alliantie is veel informatie te vinden.

Rapport Armoede

“Armoede onder Brabantse vrouwen neemt toe” Download hier het rapport.