Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

Huiselijk geweld kan vele gedaantes aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken. Enkele bekende vormen hiervan zijn meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht.

Op de website van de rijksoverheid is veel informatie te vinden.

Geweld tegen vrouwen

Geweld tegen meisjes en vrouwen is een wereldwijd probleem, dat ook in Nederland veel voorkomt. Geweld richt zich vaak tegen vrouwen enkel vanwege het feit dat zij vrouw zijn. Ongelijkheid speelt hierbij een rol, evenals stereotiepe ideeën over wat mannelijk en vrouwelijk is.

Huiselijk geweld en kindermishandeling horen tot de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Naar schatting zijn jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 personen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld.

WE CAN

De campagne WE CAN end all violence against women is een wereldwijde  campagne die in 2004 is gestart in Bangladesh en is daarna opgezet in  onder andere India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan en Afghanistan. In 2007  werd de campagne ook in Canada geïntroduceerd. Het doel is om geweld  tegen vrouwen, de oorzaken van dit geweld en ongelijkheid tussen mannen  en vrouwen te stoppen. Op 8 maart 2009 startte de campagne in Nederland. Behalve door zes kerncoalitiepartners wordt WE CAN Nederland ondersteund  door bijna 150 andere coalitiepartners.

FNV Vrouw is coalitiepartner van de We Can campagne. Daarbij legt FNV Vrouw het accent op economische zelfstandigheid als voorwaarde voor een onafhankelijk bestaan. Economische zelfstandigheid geeft vrouwen de mogelijkheid te ontsnappen uit een situatie van geweld en is de basis voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Meer over de We Can campagne.

Hulp bij huiselijk geweld

Door het hele land zijn er organisaties die kunnen helpen. Hier vind je meer informatie. Bellen kan met Veilig thuis: 0800-2000. In nood bel je 112.

Blijfgroep

Blijfgroep  biedt in Noord Holland en Flevoland directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties.  Met cliënten wordt gewerkt aan herstel van de gevolgen van geweld en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld.

Feiten en cijfers Blijfgroep.

Hulp bij huiselijk geweld.

De Nieuwe Toekomst

Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ van NVR en FO richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

In 2015 voerde FNV Vrouw samen met de Blijfgroep dit project uit in Zaanstad en Haarlem.
Meer lezen.

Week zonder geweld

De week van 25 november tot 1 december is de internationale week van bestrijding van geweld tegen vrouwen. De dag van bestrijding van geweld is jaarlijks op 25 november en werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Geweld tegen vrouwen komt helaas erg veel voor. De hele week zijn er activiteiten en vragen diverse organisaties aandacht voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. FNV Vrouw doet mee in de We Can end violence against women campagne. Meer informatie over activiteiten vind je hier. Ook mannen worden opgeroepen mee te doen met de actie Be a man. Word changemaker en doe mee aan de campagne.