Emancipatie

Emancipatie wordt gezien als achterhaald, als ‘af’. Maar is dat wel zo? Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen bij vergelijkbare beroepen en vergelijkbare situaties. Het aantal klachten bij de anti-discriminatiebureaus neemt toe. Het opvoeden van kinderen (en dus ook het regelen en betalen van de kinderopvang) wordt in het algemeen nog steeds als ‘vrouwending’ gezien. In veel branches worden mannen nog altijd weggewimpeld als ze vragen om ouderschapsverlof of een parttime contract. Nee, de emancipatie is nog niet gereed. Net als ‘liefde’ is het een werkwoord.

Handige site: kenniscentrum Atria

Atria is hét kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving. Het middelpunt waar feiten, cijfers, onderzoeksgegevens en praktijkvoorbeelden samenkomen.

Ook is het Internationaal Informatiecentrum en archief voor de vrouwenbeweging. De plek waar je antwoorden vindt op alle vragen over vrouwengeschiedenis, genderrelaties en de positie van vrouwen in de samenleving. Een schat aan informatie over het cultureel erfgoed van vrouwen.

Naar de website van Atria.

Handige site: College rechten van de mens

Vrouwen die vinden dat zij worden gediscrimineerd vanwege hun sekse, kunnen een klacht indienen bij het College Rechten van de Mens. De CGB bekijkt of zij de klacht kan behandelen en een oordeel kan vellen. Dat doet zij op basis van de wet gelijke behandeling.

Vragen? Bel 030-8883888 (juridisch spreekuur op werkdagen van 14.00 -16.00 uur).

Emancipatiemonitor

Het SCP en CBS publiceren elke twee jaar de Emancipatiemonitor. Nagegaan wordt of het emancipatieproces zich in de door de overheid gewenste richting ontwikkelt. Uitgangspunt zijn de doelen van het landelijk emancipatiebeleid. Deze staan beschreven in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016.

Meer lezen?

Ga dan naar:
Trends en discussies: blogs van Atria over emancipatie en feminisme.
Overheid: De site over emancipatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.