De arbeidsmarkt op

Een baan, wat komt er allemaal bij kijken?

Op deze pagina alles wat je moet weten over CAO, herintreden, re-integratie en elders verworven competenties.

Weer aan het werk

Veel re-integratiemethoden werken niet goed voor vrouwen en zeker niet voor alleenstaande ouders. Gemeenten en reintegratiebedrijven houden te weinig rekening met de specifieke situatie van herintredsters, oudere vrouwen en alleenstaande ouders, hun wensen en mogelijkheden. FNV Vrouw ontwikkelde samen met vrouwen zelf tips en checklist om de re-integratie van alleenstaande ouders te verbeteren. Die vind je aan de rechterkant van deze pagina.

Arbeidsovereenkomst, wat is dat?

Dit is het contract dat je afsluit met je werkgever. Er zijn arbeidsovereenkomsten (AOK) voor bepaalde en onbepaalde tijd.
Er kunnen per CAO verschillen zijn tussen rechten van mensen met een AOK voor bepaalde tijd en mensen met een AOK voor onbepaalde tijd. Kijk dus goed je CAO na!

Meer weten over een arbeidsovereenkomst? Hier vind je informatie.

CAO, wat is dat?

Dit is de afkorting van Collectieve Arbeids Overeenkomst, een afspraak tussen werkgevers en werknemers over salaris, pensioen, kinderopvang, verlofregelingen en alle andere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De CAO’s worden per sector gemaakt, bv de CAO Welzijn, de CAO Beroepsgoederenvervoer en de CAO Ziekenhuiswezen. Sommige grote bedrijven, zoals Philips of Shell hebben een eigen CAO. Er zijn ook bedrijven die niet onder een CAO vallen en die zelf afspraken over salaris, pensioen, kinderopvang, verlofregelingen en dergelijke met hun werknemers maken.

Informatie over de CAO van de sector waarin je werkt.

Elders Verworven Competenties, wat zijn dat?

Het gaat bij Elders Verworven Competenties (EVC) om vaardigheden en kennis die je niet op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt opgedaan. Dus: vaardigheden en kennis die je vanuit het buitenland meeneemt, maar ook die je in Nederland in vrijwilligerswerk, bij onbetaald werk of door de zorg voor je kinderen hebt opgedaan.

Vaak worden die niet geteld bij een sollicitatie of bij het indelen in een salarisschaal. FNV Vrouw heeft samen met vrouwen divers materiaal ontwikkeld zodat ervaring in onbetaalde arbeid ook meetelt. Zie hiervoor bij Publicaties rechts op deze pagina.

Tipwijzers, publicaties en brochures

FNV Vrouw biedt informatie aan over veel verschillende onderwerpen, kijk voor de beschikbare gratis downloads op onze bestelpagina, hier kun je ook eventueel fysieke exemplaren bestellen.

De arbeidsovereenkomst

Op de website van de FNV vind je alles over een arbeidsovereenkomst.

Meer lezen?

Informatie over werk en geld:
http://www.nibud.nl/inkomsten
https://www.fnv.nl/themas
http://loonwijzer.nl