Arbeidsongeschikt

Op deze pagina vind je informatie over uitkeringen en re-integratie.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als je niet kunt werken vanwege een handicap of een chronische ziekte, kun je een uitkering ontvangen. Er zijn verschillende soorten uitkeringen.

WAJONG

Een uitkering voor jong gehandicapten, die niet zullen kunnen werken. Klik hier voor meer informatie.

WIA

Wet die een financieel vangnet biedt voor mensen die vanwege ziekte niet meer kunnen werken. De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) werd op 29 december 2005 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bent u op of na 1 januari 2004 ziek geworden en kunt u na twee jaar nog niet aan het werk, dan krijgt u met de WIA te maken. Klik hier voor meer informatie.

WAO

De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO uuitkering hadden. Wel kunnen zij worden herkeurd volgens nieuwe strengere criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering. Klik hier voor meer informatie.

Re-integratie

Ben je (gedeeltelijk) goedgekeurd of wil je na een periode van ziekte zelf de arbeidsmarkt weer op? Dan kun je re-integreren, terugkeren op de arbeidsmarkt.

FNV Vrouw ontwikkelde diverse materialen die vrouwen kunnen helpen bij hun re-integratie. Zie hiervoor de publicatielijst rechts op deze pagina.

Op de website van de FNV en website van UWV vind je informatie over wat je zelf moet of kunt doen voor je re-integratie.

Tipwijzers, publicaties en brochures

FNV Vrouw biedt informatie aan over veel verschillende onderwerpen, kijk voor de beschikbare gratis downloads op onze bestelpagina, hier kun je ook eventueel fysieke exemplaren bestellen.