Hoe gaan we te werk?

FNV Vrouw is een feministische vakbond: wij strijden voor gelijkheid en economische rechtvaardigheid. Wij strijden voor een samenleving waarin iedereen gelijke rechten heeft op arbeid, inkomen, het bieden en ontvangen van zorg. De feministische vakbond zet zich in voor betaald én onbetaald werk. FNV Vrouw brengt mensen in contact met elkaar en biedt een netwerk. FNV Vrouw organiseert doelgroep-specifieke bijeenkomsten, trainingen en workshops. Daarnaast voert FNV Vrouw actie, lobbyt, werkt nauw samen met de FNV en zet projecten op om verandering teweeg te brengen.

Projecten

FNV Vrouw zet projecten op om samen vooruit te komen. Zo zijn er in het verleden projecten geweest om actief het armoedebeleid aan te pakken om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan. Ook draaien we nog steeds het succesvolle project De Nieuwe Toekomst, met als kernidee dat economische zelfstandigheid de beste bescherming is tegen huiselijk geweld. Daarnaast is FNV Vrouw betrokken bij verschillende projecten en activiteiten, zoals het Vrouwenpodium. Op het moment is FNV Vrouw ook bezig een aantal nieuwe projecten op te zetten, hierover volgt later meer informatie.

Workshops & Trainingen

FNV Vrouw organiseert verschillende workshops en trainingen zoals de Training Geschiedenis FNV Vrouw. Maar ook verzorgen we ook bijeenkomsten bij lokale (vrouwen)netwerken, activiteiten in gemeentes of conferenties en bijeenkomsten in bedrijven. Als lid van FNV Vrouw heb je toegang tot ons kennisnetwerk maar ook tot bijeenkomsten waarbij je meer leert over diverse onderwerpen rondom zorg, arbeid of inkomen, en waardoor je sterker in je schoenen komt te staan.

Lees meer

Actie

Als feministische vakbond voeren we actie. Hoe? Wij doen mee met demonstraties, waaronder de Women’s March en de landelijke anti-racisme demonstratie. We ondersteunen andere organisaties en grass-root bewegingen. We organiseren onszelf zoals met International Vrouwendag. We doen mee met politieke acties, zoals de Single Supermom actie om armoede onder alleenstaande moeders onder de aandacht te brengen. We ondertekenen manifesten met gedeelde ideeën en we bieden aanbevelingen aan, maar meer actie is altijd nodig! Heb je ideeën of zoek je steun voor een (politiek) actie? Mail naar post@fnvvrouw.nl.

Zie ook onze facebook.

Lobby

De lobby kracht van FNV Vrouw is groot dankzij jarenlange ervaring en een wijdvebreid netwerk. FNV Vrouw is bekend in het politieke speelveld en bij andere organisaties. FNV Vrouw werkt veel samen met andere bewegingen en organisaties en is ook lid van Nederlandse Vrouwenraad (NVR). Een voorbeeld is de succesvolle lobby, samen met andere organisaties, bij de overheid en bij het ministerie van OCW en onderwijsinstellingen voor meer erkenning voor de positie van studerende moeders. De coalitiepartners hierin waren Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders. Lees meer over lobby-acticviteiten bij onze resultaten en het informatie archief.

Magazine

FNV Vrouw brengt al jaren haar magazine uit. Elk nummer draait om een actueel thema, met columns, gastsprekers en feiten.

Lees meer

Agenda

Bekijk hier onze agenda.