FNV Vrouw’s Visie & Missie

Een vrouwproof arbeidsmarkt, daar zetten we ons voor in.
Onze missie en visie vertelt je wat we daarmee bedoelen en hoe we dat willen bereiken.

Missie FNV Vrouw

  • FNV Vrouw levert een aantoonbare bijdrage aan de persoonlijke groei van vrouwen in arbeid, inkomen en zorg. FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt.
  • FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen voor alle vrouwen, zodat economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid gerealiseerd worden.
  • FNV Vrouw wil gelijke kansen op het kunnen bieden en ontvangen van zorg en een goede werk-privébalans.

Centraal staan de wensen en behoeften van vrouwen die een structurele positie in de samenleving innemen, ongeacht onderlinge verschillen, diversiteit en ongelijkheden.

Visie FNV Vrouw

FNV Vrouw brengt vrouwen in contact met elkaar en biedt ze de mogelijkheid het beste te halen uit zichzelf, met als doel economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid.

FNV Vrouw werkt (pro-)actief aan een rechtvaardige samenleving voor vrouwen in al hun diversiteit (cultureel, klasse/opleidingsniveau, seksuele, gender en leeftijdsdiversiteit). Een samenleving waarin iedereen gelijke rechten heeft op arbeid, inkomen, het bieden en ontvangen van zorg, en op vrije tijd.

FNV Vrouw organiseert doelgroep-specifieke bijeenkomsten, trainingen en workshops en voorziet vrouwen van zoveel mogelijk informatie in de vorm van de website, nieuwsbrieven en magazines, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op hun economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid.