Bekijk het fotoverslag op de FNV Vrouw Facebookpagina.

2018 markeert het jaar waarin FNV Vrouw haar zeventigjarig bestaan viert. Dit feestelijk jubileumjaar werd op zaterdag 27 januari afgetrapt in Amsterdam. In de Burcht van Berlage, een prachtig gebouw met een lange vakbondsgeschiedenis, kwamen jubilerende leden, (oud)bestuursleden en enkele prominenten samen voor een feestelijke dag waarin werd teruggekeken op 70 jaar FNV Vrouw. Op dit verjaardagsfeest stond echter vooral de toekomst centraal: ook in 2018 is voor vrouwen op de arbeidsmarkt nog een wereld te winnen.

‘Je kunt lid worden’ is het wervende begin van de dagopening door bestuursvoorzitter Judy Hoffer. Zij kijkt kort terug op de beginjaren van de vrouwenbond: een tijd van wederopbouw waarin de vrouw achter haar man hoorde te staan. Naarmate Nederland meer welvarend werd, werd emancipatie het hoofddoel van de vrouwenbeweging en deze ontwikkeling is tot op de dag vandaag nog gaande, bemerkt Judy met gepaste trots. Heeft de vrouwenbeweging nog bestaansrecht in 2018? ‘Ja!’ klinkt het volmondig uit de zaal. De blik is op de toekomst gericht, te beginnen met jonge vrouwen. Pronkstuk van FNV Vrouw is de komende tijd het vrouwproof keurmerk dat toegepast gaat worden op vele bedrijven en instellingen. Het doel? Gelijkwaardige arbeidsmarktkansen kansen creëren voor alle vrouwen.

Hoe gaan we dit bereiken? Die vraag wordt beantwoord door Maaike Muntinga en Amber van Witteloostuijn. Zij doen onderzoek naar het vrouwproof-zijn van de arbeidsmarkt.
Volgens Maaike en Amber komt een vrouwproof arbeidsmarkt de verschillende behoeftes van vrouwen met verschillende achtergrond actief tegemoet. We moeten aan vrouwen zelf vragen wat zij nou belangrijk vinden. Wat dit is kunnen alle vrouwen de komende tijd komen vertellen aan dialoogtafels door het hele land.

Vrouwelijke kracht – zowel fysiek als mentaal – wordt belichaamd door speciale gast Marloes Coenen. Deze vechtsporter was de eerste vrouwelijke wereldkampioen Mixed Martial Arts en bovendien is zij 23 weken zwanger – waardoor zij een heel nieuwe kracht in zichzelf ontdekt heeft: ‘Wij vrouwen hebben lang moeten strijden om te komen waar we zijn en we zijn er nog lang niet. Ieder mens bezit kracht, maar bij de vrouw zit die door verwachtingen van de maatschappij wat verder weg gestopt. Ik ben zoveel sterker dan mij werd verteld door de media en mijn omgeving. Ik werd uitgedaagd, pushte mezelf dankzij MMA. In ieder van u hier zit een vechter. Een kracht die je kunt oproepen, trainen en polijsten. Word je bewust van wie je echt bent, van wat je echt kunt! Zoek je grenzen op! Leer de kracht die je in je hebt te herkennen en erkennen. Je bent meer dan lief en zachtaardig, dat maakt je een heel mens. FNV Vrouw werkt al 70 jaar voor vrouwen, dit is een dag die we moeten koesteren.’

Niet geheel toevallig staat op het podium een gigantische boksbal. Met een rake klap van Marloes wordt de gloednieuwe website van FNV Vrouw gelanceerd. Daarna stroomt het podium al snel vol met vrouwen die hun kracht ook eens even goed op de boksbal loslaten.

Het programma wordt vervolgd met toespraken van aanwezige prominente vrouwen, die allen hun eigen unieke bijdrage aan de vrouwenbeweging leveren. Ans Bakker bijvoorbeeld, die in 1969 met 28 jaar de jongste voorzitter van de bond werd. ‘Een bond met vleugels,’ aldus Ans, die het belang van zichtbaarheid in maatschappij en media benadrukt in haar toespraak. Ook Jolanda Kirpensteijn kijkt terug op een inspirerende tijd en vertelt over de creatieve middelen die de kleine beweging inzette om gezien en gehoord te worden: ‘Ook al ben je klein, van een mug kun je heel veel last hebben. De vakbeweging gaat niet om schreeuwen met een petje, het gaat erover dat je ergens voor staat.’

Mária van Veen, lid geworden zodra de vrouwenbond in 1982 stemrecht kreeg binnen de vakbeweging, kijkt naar het heden en spreekt zich uit tegen die ‘klote flexbanen.’ Een optimistisch geluid komt van Haidy Bijnaar, die zich samen met het FNV Vrouw Buurvrouwennetwerk sterk maakt voor buurvrouwen die geen behoefte hebben aan een breiclubje. Zij zegt genoeg projecten te hebben voor de komende veertig jaar.

Anya Wiersma vertelt over het internationale aspect van de beweging en deelt indrukwekkende ervaringen van haar reis naar Wit-Rusland, terugdenken aan het gevoel van internationale solidariteit geeft haar nog altijd kippenvel. Fatma Bugdayci, vakbondsbestuurder bij FNV Handel: ‘Gelukkig bestaat de wereld niet alleen uit witte oudere mannen.’ Ten slotte komt Annemieke de Jong aan het woord. Zij zet zich in voor een beter armoedebeleid voor vrouwen, waarover op 17 oktober 2018 een grote conferentie wordt gehouden.

Vervolgens worden de jubilerende leden verdiend in het zonnetje gezet. Elsbeth Schipper, 25 jaar lid, herinnert zich nog goed de reactie van haar vader: ‘Een rooie in huis? Daar is het gat van de deur. Mijn moeder zei gelukkig: de achterdeur staat open.’ Ans Pelzer, ook 25 jaar lid, noemt de vrouwenbond haar thuishaven.

Mevrouw Schut – van Werven is echt een lid van het eerste uur: al 70 jaar is zij bij de vrouwenbeweging aangesloten. Zij is aanwezig met kleinzoon en achterkleinzoon en krijgt ter ere van haar jubileum een prachtig Delftsblauw bord aangereikt. ‘Toen mijn man lid werd, werd ik ook meteen gevraagd. Het beviel me meteen, het bood me een blik op wat er in de wereld gebeurde.’ Dat dit duidelijk nog steeds het geval is, is voor de gehele bond een inspirerende boodschap.

Na de pauze is het woord aan Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-economische Raad. Zij vertelt over het gigantische aantal keren dat zij ergens ‘de eerste vrouw’ is geweest, zoals ook nu in haar huidige functie. Ze kijkt ook terug op haar tijd als kamerlid, waarin zij per se eerst haar portefeuille veilig wilde stellen voordat ze haar zwangerschap bekendmaakte.

Wordt 2018 het jaar van de vrouw? Als het aan Mariette ligt wel. We moeten met zijn allen trots zijn op wat we bereikt hebben, maar vooral vooruit kijken. ‘Het moet nu echt goed in kaart gebracht worden: waarom stoten vrouwen niet door? Waarom zijn we nog steeds niet gelijk aan mannen? En hoe zit het met culturele diversiteit? Dit is het moment om door te pakken.’

Na een luchtige cabaretopvoering waarin de vrouwenbeweging eens van de andere kant bekeken wordt is het tijd voor een plechtig moment. Voorzitter Judy Hoffer overhandigt de vrouwproof agenda aan Mariette Hamer, Agnes Vroegh (FNV), Marian Dijkema (FNV) en Jacqueline Prins (directeur emancipatie bij het ministerie van OCW). Na de afsluiting van de dag is het tijd voor een borrel en daarna verder: FNV Vrouw is 70 en relevanter dan ooit – 2018 wordt een sleuteljaar.