Onderzoek naar en advies over de toekomstige organisatievorm van FNV Vrouw.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een uitgebreide beschrijving opvragen via post@fnvvrouw.nl

Introductie

FNV Vrouw zet zich al 70 jaar in voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Tegenwoordig richt zij zich op een vrouwproof arbeidsmarkt; een plek waarin gelijke rechten en gelijke waardering voor vrouwen de norm is.

FNV Vrouw is een zelfstandige bond, aangesloten bij de FNV. FNV Vrouw heeft een zetel in het ledenparlement.

Achtergrond

Mede door het dalende ledenaantal wil FNV Vrouw zich beraden op de beste organisatievorm voor de toekomst.

Opdracht

Onderzoek bij welke organisatievorm het behalen van de doelen van FNV Vrouw in de toekomst het meest gebaat is. Onderzoek in dit kader nadrukkelijk een vorm van fusie met de FNV.

Methode

Documenten onderzoek, interviews en analyse.

Uitkomst

Aanbeveling aan het Bestuur van FNV Vrouw over de te kiezen organisatievorm, vergezeld van een schets van een stappenplan voor implementatie.

Budget

10.000 euro, exclusief BTW.

Tijdspad

Op de eerstvolgende ALV Uuni 2020) moet een voorstel ter goedkeuring voorgelegd warden aan de ALV. Uiterlijk eind maart neemt het bestuur een besluit over het voor te leggen voorstel voor de ALV.

Profiel consultant

  • Ruime ervaring met fusie -en verandertrajecten in een politiek complexe omgeving
  • Vooral procesmatig sterk, blijkend uit reeds uitgevoerde opdrachten
  • Ervaring met de FNV
  • Ervaring en affiniteit met de doelgroep en doelen van FNV Vrouw

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester Caroline Janssens, 06-41505685

Sollicitatie

Graag een korte motivatie en CV met uitgebreide beschrijving van relevante eerdere opdrachten naar penningmeester@fnvvrouw.nl.

Acquisitie door werving & selectiebureaus naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

Over FNV Vrouw

FNV Vrouw brengt vrouwen in contact met elkaar en biedt ze de mogelijkheid het beste te halen uit zichzelf, met als doel economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid.

FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen voor alle vrouwen. En FNV Vrouw wil gelijke kansen op het kunnen bieden en ontvangen van zorg en een goede werk-privébalans. Centraal staan de wensen en behoeften van vrouwen die een structurele positie in de samenleving innemen, ongeacht onderlinge verschillen, diversiteit en ongelijkheden

Onze missie: een aantoonbare bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van vrouwen in arbeid, inkomen en zorg.