Coaches Amsterdam gezocht!

FNV Vrouw gaat in Amsterdam weer van start met de Nieuwe Toekomst. In dit project willen we vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld (lichamelijk of geestelijk) motiveren en activeren om zelf weer de regie over hun leven te nemen. Om de kans dat dit succesvol verloopt zo groot mogelijk te maken zijn we per direct op zoek naar maatschappelijk betrokken vrouwen die een bijdrage willen leveren aan dit mooie en succesvolle project.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen contact opnemen met projectmanager Saida Derrazi; stuur een e-mail naar saida.derrazi@fnvvrouw.nl.

Introductie

FNV Vrouw zet zich al 70 jaar in voor een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De feministische vakbond strijd voor een rechtvaardige maatschappij; een samenleving waarin gelijke rechten en gelijke waardering voor ieder mens de norm is.

FNV Vrouw is een zelfstandige bond, aangesloten bij de FNV. FNV Vrouw heeft een zetel in het ledenparlement.

Project De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is één van de projecten van FNV Vrouw. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld krijgen in dit project de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een partner of uitkering. Daarmee verkleinen we de kans dat zij en hun kinderen opnieuw met huiselijk geweld te maken krijgen.

Wat ga je doen?

De Personal Coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject. Zij geeft individuele aandacht, is klankbord en steunpunt. Uitgangspunt hierbij is: je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen.

Wat biedt De Nieuwe Toekomst coaches?

 • Een leerzaam en waardevol traject.
 • Een training van 4 dagdelen waarin de rol van de coach wordt verduidelijkt en afgebakend. Belangrijke onderdelen zijn motiverende gesprekstechnieken, specifieke problemen bij coaching van slachtoffers van huiselijk geweld.
 • Intervisiebijeenkomsten onder leiding van deskundigen.
 • Ondersteuning gedurende de projectperiode door de projectcoördinator.

Wat verwacht De Nieuwe Toekomst van de coaches?

 • De personal coach is vanaf 19 maart 2019 gedurende 9 maanden tot 1 jaar voor 1 à 2 uur per week beschikbaar.
 • Is bereid een trainingstraject en intervisie te volgen.
 • Heeft een netwerk en/of kennis van de sociale kaart van Amsterdam of kan deze informatie snel verwerven.
 • Heeft enige kennis op het gebied van de sociaal/maatschappelijke dienstverlening.
 • Heeft interesse/affiniteit in/met de doelgroep en het vraagstuk van huiselijk geweld.
 • Is in staat om te activeren zonder de regie over te nemen.
 • Heeft enige nuchterheid (laat zich niet snel meeslepen in de diversiteit van problemen).
 • Is bereid om te overleggen met de coördinator.

Sollicitatie

Graag een korte motivatie en CV naar Saida Derrazi (saida.derrazi@fnvvrouw.nl).

Acquisitie door werving & selectiebureaus naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.