Van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid

2020 Is een bijzonder jaar — in de eerste plaats voor mensen die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Cruciale beroepen in de zorg, het onderwijs en de schoonmaakbranche blijken onmisbaarder dan ooit. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in die beroepen. Vooral in de lagere loonschalen, soms met flexcontracten en zzp-aanstellingen. Avond-, nacht- en weekenddiensten leveren spanning op in de werk/zorg-balans. De waardering die de afgelopen maanden klonk vanuit de samenleving is mooi, maar hoe houden we de positieve effecten uit de coronaperiode vast en vertalen we dit naar beleid? Hoe gaan we van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid?

Deze vraag belichten we vanuit de politiek, de overheid, werkgevers, werknemers, de wetenschap en vooral vanuit vrouwen in Nederland zelf. De focus ligt op: Meer zekerheid en betere werk/zorg-verdeling voor vrouwen in de zorg. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor verschuivingen in werk/zorg verdeling tijdens de coronacrisis, verruiming van verlofregelingen, betaalbare en flexibele kinderopvang, en transparantie over loonverschillen.

Volg Prinsessendag via de livestream >>

Vrouwenpodium
Prinsessendag wordt georganiseerd door Vrouwenpodium, een breed samenwerkingsverband van
FNV en vrouwenorganisaties (Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Vrouwen van Nu, Young Feminist
Ambassadors, Molukse Vrouwen Raad, St. IWEE en de Nederlandse Vrouwen Raad) en is tevens
een onderdeel van de Alliantie Samen werkt het!

De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen
daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. De NVR
werkt in deze alliantie samen met WOMEN Inc, Movisie, Bureau Clara Wichmann en WO=MEN.