Movisie, is op zoek naar vrouwen die zoeken naar de juiste balans tussen betaald werk en onbetaalde zorg. Om zo een beter beeld te krijgen hoe dit gaat. Movisie hoort graag jouw verhaal en ervaring en de eventuele knelpunten waar je tegenaan loopt, zodat deze meegenomen kunnen worden in de aanpak van Movisie.

Op basis van persoonlijke verhalen en ervaringen wil Movisie drie persona’s creëren. Een persona is een fictief persoon gebaseerd op feitelijke informatie en kennis, en ervaringen van echte mensen. Dat maakt het mogelijk om de leefsituatie, vragen en problemen van een groep in beeld te brengen. Een persona zorgt ervoor dat de mensen voor wie beleid gemaakt wordt, een gezicht krijgen. Movisie creëert persona’s voor vrouwenorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten, zodat beleid en activiteiten beter aansluiten bij de behoeften van vrouwen die betaald werk en onbetaalde zorg combineren.

Movisie roept vrouwen op om te helpen deze drie persona’s in steeds twee online-bijeenkomsten vorm te geven. Aan de online-bijeenkomsten kunnen per persona 7 vrouwen deelnemen. In de eerste bijeenkomst gaat het om kennismaking met elkaar en wordt de basis voor een persona gelegd. In de tweede bijeenkomst wordt de persona tot leven gebracht. Wat is belangrijk voor haar en wat heeft zij nodig.

Op de website van Movisie staat per persona kort beschreven waaraan vrouwen die willen deelnemen aan de online-bijeenkomsten moeten voldoen en wanneer zij beschikbaar zouden moeten zijn. Zie de tekst van de oproep Balans tussen zorgen en werken | Movisie

Deelnemers ontvangen een cadeaubon van 50 euro voor deelname aan beide sessies. De sessies duren ongeveer anderhalf uur per keer. Aanmelden kan bij d.buizer@movisie.nl.