FNV Vrouw organiseert vanuit het project ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’ een lunch en eendaagse training over ervaringsdeskundigheid, voor vrouwen die van of onder het minimum leven.

Als het gaat om gemeentelijk beleid dan wordt beleid vaak door professionals gemaakt die hiervoor opgeleid zijn. De mensen waar het in het beleid om gaat, worden hier niet altijd bij betrokken. Maar juist deze mensen weten hoe het in de praktijk is, hoe het is om rond te moeten komen van een minimuminkomen. Zij zijn dé experts en kunnen van grote toegevoegde waarde zijn wanneer zij eigen ervaringen deskundig weten in te zetten voor een armoedebeleid dat beter aansluit op de praktijk.

Met de training willen wij vrouwen empoweren om – vanuit hun eigen ervaring – het armoedebeleid, zowel op lokaal als landelijk niveau, op positieve wijze actief te beïnvloeden om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan.

Wie kan deelnemen?
Vrouwen met een laag inkomen op of onder het minimum. Zowel werkende, zzp-ers als uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen zich opgeven voor de training. Maar ook gezinnen van migranten- en vluchtelingenvrouwen, alleenstaande en studerende moeders kunnen deelnemen.

Wat leer ik?
De training is gericht op wet- en regelgeving rond het armoedebeleid, netwerkopbouw, lobbyen en onderhandelen rond een gezamenlijk lobby- en actieplan. Na afloop van de training weet je hoe je eigen ervaring deskundig kunt zetten, het beleid positief kunt beïnvloeden en aanbevelingen kunt doen op lokaal als zowel landelijk niveau.

De afgelopen jaren hebben vrouwen uit de achterban van FNV Vrouw tijdens diverse projecten rond armoedebeleid te kennen gegeven het van groot belang te vinden dat er meer wordt gedaan met hun ervaringen en kennis. Zij willen graag een actieve rol spelen om die kennis en ervaring voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers, politici en instellingen om de positie van vrouwen te verbeteren. “Er moeten beslissingen worden genomen samen met ons en niet over ons hoofd heen. Men moet vaker naar ons luisteren en zelf ervaren om te weten wat het is om rond te komen van een minimuminkomen”. Met het nieuwe BAVV project geeft FNV Vrouw hier graag gehoor aan!

Wanneer
Van 10.00-15.00
We geven de eendaagse training twee keer, je kunt kiezen uit twee locaties:

– 3 juli in Leeuwarden –Locatie: OJO, Marowijnestraat 14-18, 8931 BT Leeuwarden
(In Leeuwarden is, indien gewenst, kinderopvang ter plekke mogelijk)

– 5 juli in Tilburg – locatie: Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg NS Plein 17, 5014 DA  TILBURG.

Trainers
De training wordt gegeven door Soheilah Rodjan en Annemieke de Jong.
Soheilah is werkzaam als trainer bij FNV en weet alles van empoweren, collectieve (vakbonds)kracht en beleid beïnvloeden. Annemieke is werkzaam als projectleider ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’ van FNV Vrouw en lobbyt daarnaast al jaren voor een betere positie van studerende moeders vanuit de door haar opgerichte stichting, zij weet als geen ander hoe je eigen ervaring succesvol deskundig in kunt zetten om beleid te beïnvloeden. Hiermee zorgde zij onlangs, samen met andere vrouwenrechten organisaties, voor een formeel recht op zwangerschapsverlof voor vrouwelijke studenten in het MBO.

Opgeven
Deelname aan de lunch + training is gratis voor vrouwen die van of onder het minimum leven.

Je kunt je opgeven voor een van deze twee trainingsdagen door onderstaand contactformulier in te vullen en op verzenden te klikken.

Let op: er kunnen maximaal 20 vrouwen deelnemen per training dus meld je snel aan!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Annemieke.dejong@fnvvrouw.nl of 020-5816398.

Aanmeldformulier voor de lunch + training ervaringsdeskundigheid

    Voor welke datum en locatie kies je?*

    Indien je gebruik wilt maken van de opvang ter plekke, geef dan hier door met hoeveel kinderen je komt en de leeftijden van de kinderen.*

    Wat is jouw motivatie of doel om deel te nemen aan deze dag?*