De conferentie ‘Zonder ervaringsdeskundigheid, geen goed armoedebeleid’ van afgelopen maandag 15 oktober in Nieuwspoort, in het kader van het project ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’ was een succes. De opkomst was hoog en de ervaringsdeskundigen stonden centraal en in hun kracht.

Voorvrouwen Bernadette van Os, Anush Avetisyan, Pamela Visser, Shermina Strickx, Renia Mers, Juslene Nanga-Nguele, Jennifer Ebicilio, Nasim Hamidian en Desiree Winkler hebben letterlijk het voortouw genomen in hun eigen gemeenten en openlijk gesproken over hun situatie. Daarmee hebben zij een taboe doorbroken. Veel mensen die in armoede leven schamen zich.

Maar zoals Annemieke de Jong, projectleider Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen aangaf in haar presentatie: ‘Armoede kan iedereen overkomen’. Haar presentatie eindigde met de dwingende oproep: “Wij willen zien dat de overheid meer eigen verantwoording neemt en hulp biedt waarmee zij de zelfredzaamheid van mensen stimuleert in plaats van hen afhankelijk te laten zijn van liefdadigheidsacties. Laten we elkaar wat meer vertrouwen en ruimte creëren om een eigen invulling aan het leven te kunnen geven en eigen keuzes te kunnen maken. En de mensen die daar niet toe in staat zijn, een helpende hand uitsteken in plaats van een wijzende vinger”.

Lokale acties

De afgelopen maanden hebben de voorvrouwen en ervaringsdeskundigen gewerkt aan lokale actieplannen. Hoewel er een enorme angstcultuur kan heersen waardoor mensen niet eens durven te praten uit angst gekort te worden op hun uitkering werden lokale aanbevelingen door ervaringsdeskundige vrouwen persoonlijk overhandigd aan gemeenteraadsleden en wethouders in:

In Leeuwarden is ook ingesproken bij de gemeenteraadvergadering wat is opgenomen en is hier te beluisteren. De gemeente Amsterdam heeft al laten weten bezig te zijn met de uitvoering van een van de aanbevelingen. Alle betrokken gemeenten zijn zich aan het buigen over hoe zij de aanbevelingen kunnen inbedden in het beleid en voeren komende tijd daarover nog gesprekken met de voorvrouwen.

Landelijke aanbevelingen

Het vormen van de landelijke aanbevelingen lag iets gecompliceerder:  “Als je samenwerkt met meerdere ervaringsdeskundigen verspreid door het land, dan krijg je een enorme waslijst aan adviezen en aanbevelingen. We hebben ons echter beperkt tot de drie belangrijkste aanbevelingen. We hebben immers in de masterclass geleerd dat wanneer je resultaat wilt boeken, het vanuit strategische overwegingen beter is om je te beperken tot een of maximaal drie aanbevelingen.”
aldus projectleider Annemieke de Jong.

Aanbeveling 1: Ervaringsdeskundigheid inzetten

De eerste aanbeveling is natuurlijk om meer te gaan werken vanuit en met ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen kunnen de blinde vlekken tonen.

Aanbeveling 2: Schuldhulpverlening voor iedereen

De tweede aanbeveling richt zich op verbetering van de schuldhulpverlening. Er wordt nog wel eens beweerd dat sommige doelgroepen zoals de werkende armen – waaronder ook de zzp’ers – niet in beeld zouden zijn van de gemeenten omdat zij niet om hulp zouden vragen. Wij hebben echter de ervaring dat werkende of zzp’er al gauw weg gestuurd worden omdat zij niet tot de gemeentelijke doelgroep zouden behoren, te veel verdienen of de schulden nog niet hoog genoeg zijn.

Bij het vragen naar hulp wordt er vaak niet verder gekeken dan de armoedegrens. Gemeenten maar ook doorverwijzende instanties kijken naar wat je inkomen is en wat de armoedegrens is, zit je daaronder dan behoor je volgens het CBS tot de armen in Nederland. Zit je er boven dan kom je dikwijls niet voor hulp in aanmerking ondanks de hulp wel degelijk nodig kan zijn. Meestal wordt er geen rekening mee gehouden dat drie kwart van het salaris rechtstreeks naar deurwaarder en schuldeisers gaat. Het advies is dan ook, stuur niemand weg, bied een ieder die daar om vraagt hulp.

Aanbeveling 3: Onheuse bejegening, bevoogding en paternalisme


Waar toch wel de grootste pijn zit, is de onheuse bejegening en de bevoogdende, paternalistische houding naar de mensen toe die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning of hulp. De derde aanbeveling is dan ook om dit te stoppen.

In armoede en/of schulden leven wordt vaak gezien alsof mensen het er zelf naar gemaakt hebben, dom of lui zijn. Tijdens de Armoedeconferentie stonden zeer krachtige ervaringsdeskundige vrouwen op het podium, die alles behalve dom en lui zijn! Samenwerken met ervaringsdeskundigen kan juist de deskundigheid van de hulpverleners en ambtenaren bevorderen. De landelijke aanbevelingen kun je hier downloaden.

Discussiepanel met Kamervragen tot gevolg

Het huidige beleid zit eigenlijk vol met bevoogding en paternalisme. Er heerst ook ontzettend veel wantrouwen naar de mensen toe. Het huidige work first beleid en de sollicitatieplicht zijn daar voorbeelden van, zoals Alfred Blokhuizen toelicht in zijn column “Stop toch met die idiote sollicitatieplicht“. Met zijn column deed hij de aftrap in het discussiepanel. Ook vertelde hij dat er in Spijkenisse op illegale wijze met vingerafdrukken van bijstandsgerechtigden is gewerkt, “maar liefst 4 jaar lang alsof het criminelen zijn”. Een voorbeeld van onheuse bejegening en bevoogding en een voorbeeld voor andere gemeenten van hoe het vooral NIET moet.

Dat maakte niet alleen veel los in de zaal, Jasper van Dijk beloofde kamervragen te zullen stellen. En heeft zijn woord gehouden: Hij diende samen met collega Renkema van GroenLinks op 18 oktober schriftelijke Kamervragen (PDF 181017 over de vingerscan affaire in Spijkenisse) in voor de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Renia-verteld-over-haar-boek

E-book ‘Geld is je vriend’

Voorvrouw Renia Mers kondigde haar boek ‘Geld is je vriend’ aan en had daarbij nog een belangrijk advies aan vrouwen: “Die prins op het witte paard komt niet. Je zult het zelf moeten doen, dus doe wat”. Renia is van mening dat enkel aanbevelingen niet voldoende zijn, er zal ook wat aan de mentaliteit van de mensen zelf gedaan moeten worden. Met haar zelfhulp boek hoopt zij daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Haar boek is een van de resultaten van het BAVV project waar we bij FNV Vrouw trots op zijn. Het boek is bedoeld voor iedereen die meer overzicht en structuur wilt in de eigen financiële situatie en is binnenkort via de website www.reniamers.com te bestellen.

Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PVDA), Jasper van Dijk (SP), Corrie Brenk (50+) en Nevin Özütok (GroenLinks) namen de aanbevelingen van de ervaringsdeskundigen in ontvangst en gingen met de mensen uit de zaal in gesprek. Aan de gezichten van deze woordvoerders zag je dat de ingrijpende verhalen van vrouwen in armoede hen niet onberoerd lieten. Alle vier gaven aan dat ze de aanbevelingen ondersteunen en zich daar ook in de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken al hard voor maken. Om als oppositiepartijen door te dringen tot de regeringspartners hebben zij wel steun nodig. Opgeroepen werd om de aanbevelingen zo snel mogelijk naar de Vaste Kamercommissie te sturen zodat deze op de vergaderagenda komen! Van Hul: “We hebben er echt wat aan als er meer lawaai komt, meer brieven naar de commissie met jullie voorbeelden.” Van Dijk: “Kom ook allemaal naar de Tweede Kamer bij het debat over het wetsvoorstel over gelijke beloning van mannen en vrouwen en als eind november de begroting Sociale zaken behandeld wordt.”

Maaike Zorgman, regiobestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden, gaf aan dat, naast de rijksoverheid, ook gemeenten de ruimte hebben om vrouwen meer te helpen. Zoals met kinderopvang, passende arbeid waarbij rekening wordt gehouden met zorgtaken en opleidingen zodat vrouwen ook met een deeltijdbaan uit de armoede komen. Zorgman: “Bovendien zou dat gemeenten ontzettend veel geld besparen als je naar de toekomst kijkt.”

Wordt vervolgd

Achter iedere aanbeveling zitten persoonlijke verhalen en ervaringen. Tijdens de conferentie heeft de theatergroep Wordt Vervolgd die verhalen indringend ten tonele gebracht en op originele wijze uitgebeeld waarom het anders moet. Het publiek was ontroerd.

Met deze mooie conferentie komt het project tot zijn einde en zit mijn job bij FNV Vrouw er op.
Het was een waar genoegen om met deze krachtige vrouwen en ervaringsdeskundigen te mogen werken. Maar wat betreft het onderwerp armoede valt er nog veel te doen. Ik hoop dat FNV Vrouw hiermee door zal gaan en dat veel ervaringsdeskundige vrouwen de Toolkit (binnenkort via de website van FNVVrouw te bestellen) zullen gebruiken om een BAVV netwerk in eigen gemeente te starten. Vrouwen zijn de grootste groep die in armoede leven en ook de meeste kans lopen om in armoede terecht te komen. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat vrouwen er wat langer tussen uit zijn wegens het krijgen van kinderen en mede daardoor minder pensioen opbouwen, alleenstaande ouders zijn door het alleen zorgen voor het gezin soms niet in staat om fulltime te kunnen werken en dan is er natuurlijk altijd nog een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De aanwezige woordvoerders hebben ons uitgenodigd om de aanbevelingen in de Tweede Kamer te overhandigen aan de gehele commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Des te meer reden om door te gaan en wat mij betreft: wordt vervolgd!
” Annemieke de Jong.

Bekijk hier het filmpje van de conferentie