FNV Vrouw zoekt leden voor de klankbordgroep ter ondersteuning van onze vertegenwoordigster in het FNV ledenparlement

Heb jij algemene kennis van maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland? Wil jij je vrijwillig inzetten  voor de vrouwenzaak?  Kom dan in de klankbordgroep  voor het ledenparlement!  De tijdsinzet bedraagt gemiddeld 6 dagen (48 uur) per jaar.

Wat doet het FNV ledenparlement?

Het ledenparlement kiest, eens in de vier jaar, het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB) van FNV. Het AB en DB voeren het beleid van de vereniging uit. Belangrijke besluiten van het AB en DB zijn onderworpen aan de goedkeuring van het ledenparlement. Het ledenparlement controleert het DB en het AB. Het ledenparlement van FNV is, naast het AB, de hoogste vertegenwoordiging van de leden binnen de FNV. Het ledenparlement bepaalt de (middel)lange-termijnkoers van de FNV.

Waarom een klankbordgroep?

Op basis van het aantal leden heeft FNV Vrouw één vertegenwoordigster in het ledenparlement van FNV. Formeel komt FNV Vrouw jaarlijks bijeen in de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast is er de klankbordgroep die bestaat uit een aantal actieve leden. Het is de taak van de klankbordgroep om inhoudelijk, op basis van eigen kennis en ervaring, afwegingen te maken voor het innemen van standpunten vanuit de visie van FNV Vrouw en de vertegenwoordigster van het ledenparlement, waar nodig, van informatie te voorzien.

Wat ga jij doen als lid van de klankbordgroep?

 • Je legt een relatie tussen de sector – overstijgende beleidsthema’s van het ledenparlement en de visie van FNV Vrouw.
 • Je leest de vergaderstukken van het ledenparlement en voorziet deze van commentaar op basis van je eigen kennis en ervaring. Waar mogelijk ga je hierbij uit van het sectorbelang van FNV Vrouw.
 • Je ondersteunt onze vertegenwoordigster van het ledenparlement door o.a. je motivatie voor besluitvorming met haar te bespreken.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt affiniteit met activerend vakbondswerk en de doelstellingen van FNV Vrouw.
 • Je bent lid van FNV Vrouw en werkt niet in loondienst of als ZZP ‘er bij FNV.
 • Je bent van onbesproken gedrag en gaat vertrouwelijk om met interne stukken.
 • Je zet je actief in voor de klankbordgroep via e-mail en eventueel (online) vergaderingen.
 • Je werkt vanuit de grondslag en kernwaarden van FNV Vrouw.

Grondslag:

FNV Vrouw laat zich bij haar doelstellingen en werkzaamheden leiden door de fundamentele waarden van gelijkwaardigheid van alle mensen, van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Zij gaat daarbij uit van democratische beginselen en van de grondrechten, zoals die zijn neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kernwaarden:

FNV Vrouw streeft naar verbetering van de inkomsten – en arbeidsmarktpositie, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorzieningen van en voor vrouwen en naar herverdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen vrouwen en mannen.

Je bezit de volgende kwaliteiten

 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Je kunt dingen vanuit verschillende invalshoeken bekijken.
 • Je kunt analytisch meedenken met processen rond de totstandkoming van (sector-overstijgende) beleidsmatige besluiten.
 • Je bent integer, deskundig, betrouwbaar en maakt gemakkelijk contact met anderen.
 • Je bent alert, initiatiefrijk en in staat om onderwerpen die leven onder vrouwen in de samenleving aan te kaarten binnen de klankbordgroep.
 • Je bent constructief en kunt goed samenwerken.

Heb je interesse?

Stuur een e-mail met je cv en motivatie naar post@fnvvrouw.nl

Lijkt het je wat maar heb je toch nog vragen? Stuur een e-mail met daarin je vragen en je telefoonnummer zodat wij je kunnen terugbellen.

 

Over FNV Vrouw

FNV Vrouw brengt vrouwen in contact met elkaar en biedt ze de mogelijkheid het beste te halen uit zichzelf, met als doel economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid.

FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen voor alle vrouwen. En FNV Vrouw wil gelijke kansen op het kunnen bieden en ontvangen van zorg en een goede werk-privébalans. Centraal staan de wensen en behoeften van vrouwen die een structurele positie in de samenleving innemen, ongeacht onderlinge verschillen, diversiteit en ongelijkheden

Onze missie: een aantoonbare bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van vrouwen in arbeid, inkomen en zorg.