Amsterdam, 29 maart 2018

FNV Vrouw bundelt de krachten om armoede tegen te gaan, samen met het Pact.

Het Pact tegen Armoede is een bundeling van krachten door Delftse bedrijven en  maatschappelijke organisaties.

In Delft zet voorvrouw Jennifer Ebecilio zich al geruime tijd in als ervaringsdeskundige voor  het project ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’ (BAVV) , een project van FNV Vrouw. De afgelopen maanden heeft zij bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen in Delft die met armoede te maken hebben of hebben gehad. Wij  zijn van mening dat armoedebestrijding niet buiten de ervaringsdeskundige om kan en een grotere kans van slagen heeft wanneer we krachten bundelen en samenwerken in het bestrijden van armoede.

Ook in Delft is er sprake van Armoede. Bijna 10% van alle huishoudens heeft een inkomen op sociaal minimum. 10% kan niet lezen of schrijven. Ruim 5% van deze huishoudens heeft geen werk of andere activiteiten buitenshuis. En veel mensen voelen zich buitengesloten.

Het Pact is een actief netwerk van instanties die zich bezig houden met armoedebestrijding. Zij hebben allen afgesproken dat zij intensief gaan samenwerken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Delft. Zij doen dit door:

  • het signaleren van armoede en sociale uitsluiting
  • deze signalen actief op te pakken en aan de orde te stellen
  • samen met andere pactpartners oplossingen te vinden
  • zo mogelijk betrokkenen gericht te verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstellingen
  • initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting
  • daarbij zo mogelijk andere pactpartners actief te betrekken
  • elkaar op de hoogte te houden van activiteiten
  • aanspraak te maken op elkaars potentieel.

Perspektief-Dinnershow-flyer_20180314-klein

Dinnershow

FNV Vrouw ondersteunt dit initiatief en is niet alleen een van de ondertekenaars. FNV Vrouw sponsort ook een tafel tijdens de dinnershow op 30 maart.

Tijdens deze avond waarbij armoedebestrijding centraal staat, zal FNV voorvrouw Jennifer Ebecilio ten behoeve van het project ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen; de aanbevelingen die zij bij de ervaringsdeskundige heeft opgehaald, overhandigen aan de wethouder van Sociale Zaken de heer Stephan Brandligt.