FNV-Vrouw-lanceert-armoedeproject-op-Wereldarmoededag
Op 17 oktober, Wereldarmoededag, lanceert FNV Vrouw een nieuw project voor een beter armoedebeleid voor vrouwen. Doel van het project is vrouwen te empoweren het armoedebeleid te beïnvloeden, zowel lokaal als landelijk. Hun ervaring kan leiden tot beleid dat beter is toegesneden op de situatie van de vrouwen zelf. Judy Hoffer, voorzitter FNV Vrouw: ‘Armoede treft veel eenoudergezinnen en dus ook hun kinderen. Vrouwen in de bijstand, maar zeker ook degenen die werken hebben daar flink last van. Beleid staat vaak ver van de mensen af die het betreft. Dit project ‘Beter armoedebeleid voor vrouwen’ moet daar verbetering in brengen.’

Uit onderzoek (*1) komt naar voren dat het armoederisico met name voor vrouwen hoog is in Nederland. Met name de 770.000 eenoudergezinnen waarvan de meerderheid een vrouw aan het hoofd heeft, loopt een hoog risico. De aanwezigheid van (uitsluitend) minderjarige kinderen in het huishouden blijkt samen te gaan met bijna anderhalf keer grotere kans op langdurige armoede.

Vrouwen krijgen gemiddeld 16 procent minder betaald dan mannen: vrouwen hebben vaker een onzeker contract, krijgen minder waardering en kunnen minder snel doorgroeien. Daarnaast bouwen vrouwen minder pensioen op doordat zij vanwege zwangerschap, bevalling en of de zorg voor kinderen tijdelijk of langere tijd uit de running zijn. FNV vicevoorzitter Kitty Jong: ‘We willen bijdragen aan het verkleinen van de loonkloof van 16 procent en organiseren daarom Equal Pay Day op 3 november. We gaan dan een stevig signaal geven en komen dan onder andere met resultaten van onderzoek onder 1000 vrouwen over hun oplossingen om die kloof te dichten. ’

In Nederland zijn er 1,25 miljoen armen. Hoewel betaald werk als belangrijkste middel om uit de armoede te komen wordt gezien, zijn betaald werkenden ruim 40 procent van de totale groep armen. (*2) Ook blijkt uit onderzoek dat er zowel in het gemeentelijk- als in het landelijk beleid weinig aandacht is voor de positie van de vrouw. Dat geldt voor groepen als werkende armen: vrouwen met oproep- en tijdelijke contracten, met echte banen in vaste dienst, maar ook zzp’ers. Deze groepen doen nauwelijks een beroep op voorzieningen waar ze gezien hun inkomen wel recht op hebben. Ook is er een doelgroep die buiten de boot valt bij veel voorzieningen en dat zijn de studerende moeders die van een studiebeurs moeten zien rond te komen. (*3)

FNV Vrouw is dé vakbond voor en door vrouwen en maakt zich sterk om de positie van vrouwen te verbeteren. Zo streeft zij naar gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen, met respect voor verschillen. FNV Vrouw richt zich op het vergroten van het economisch en sociaal kapitaal zodat vrouwen onafhankelijke keuzes kunnen maken als het gaat om arbeid, zorg, ontwikkeling en vrije tijd.

Bekijk hier de 1ste BAVV-vlog.

Oproep

Ben jij een vrouw en heb je op dit moment of in het verleden te maken gehad met armoede? Sluit je dan aan! Samen staan we sterker en kunnen wij als ervaringsdeskundige het verschil gaan maken! Neem contact op met: Annemieke.dejong@fnvvrouw.nl  tel: 06-26708735 of 020-5816398 of kijk voor meer informatie op de pagina over het project Beter armoedebeleid voor vrouwen.

*1, 2 en 3: Hoff, S.,  Wildeboer Schut, J.M.,  Goderis B. & Vrooman, C. (2016) Armoede in Kaart; nieuwe SCP-reeks over armoede in Nederland. http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/ In 2009, toen de recessie in volle gang was, ging het zelfs om 48-49%. Inmiddels is dit percentage 41%. Wildeboer Schut J.M. & Hoff S. (2016) Een lang tekort. Langdurige armoede in Nederland,  SCP-publicatie 2016-6.  Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2016, ISBN 978 90 377 0782 3. Pagina 58