De interventie De Nieuwe Toekomst is erkend Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie! Als sterke punten noemt de erkenningscommissie de uitgebalanceerde training, de combinatie van training en coaching waardoor een traject op maat gerealiseerd kan worden, en het toekomstgerichte perspectief. De Nieuwe Toekomst is daarmee één van de 31 goed onderbouwde interventie in de databank met meer dan 130 interventies.

Lees het hele bericht op de website van de Nederlandse Vrouwenraad.

U kunt als organisatie meedoen

Als lidorganisatie kunt u mee doen met De Nieuwe Toekomst. De Nieuwe Toekomst is de enige interventie in Nederland die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst richt zich op het ondersteunen van vrouwen om dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen.

De Nieuwe Toekomst werkt per gemeente. De gemeente werkt samen met u als lidorganisatie en de vrouwenopvang in de regio om een groep op te zetten. We hebben meerdere gemeenten die aan de slag willen en nog een vrouwenorganisatie (u) zoeken om mee samen te werken.

Lees de folder in de bijlage voor meer informatie, of neem contact met ons op info@de-nvr.nl. Projectcoördinator Leyla Hamidi is op dit moment met vakantie. U kunt ook contact opnemen met onze samenwerkingspartner Federatie Opvang: Liesbeth van Bemmel: l.vanbemmel@opvang.nl

Met vriendelijke groet,

Roséanne Timmer – Aukes

Communicatiemedewerker NVR + Communicatie DNT

r.aukes@de-nvr.nl

06-27350889

Bekijk de hier de .PDF