Certificaatuitreiking

Op dinsdag 27 maart 2018 vond in het Oranjehuis in Amsterdam de certificaatuitreiking van De Nieuwe Toekomst plaats. Zeven stralende vrouwen namen een certificaat in ontvangst als bewijs van deelname aan een tiendaagse training. Hun kinderen, coaches, trainers, maatschappelijk werkers en de Amsterdamse opdrachtgever keken trots en blij toe terwijl stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki de certificaten uitreikte. Een paar maanden eerder, op woensdag 20 december, kregen tien vrouwen in het Zaantheater eenzelfde certificaat uitgereikt door wethouder Jeroen Olthof. Ook hier was er veel belangstelling van familie, vrienden, maatschappelijk werkers en andere betrokkenen.

Aanpak

De Nieuwe Toekomst is een methode die is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en de Federatie Opvang. Met financiële steun van de gemeente en in nauwe samenwerking met Blijfgroep Noord Holland helpen we vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt richting economische onafhankelijkheid. Via een traject van training en koppeling aan een (vrijwillige) coach worden ze ondersteund bij het zetten van kleine stapjes richting maatschappelijke participatie. Het einddoel is economische zelfstandigheid.

Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks minstens 120.000 vrouwen te maken met huiselijk geweld. De werkelijke cijfers zijn waarschijnlijk hoger omdat niet alles wordt gemeld. Huiselijk geweld vindt plaats in de privé sfeer: achter de eigen voordeur. Mede daarom hangt er een sfeer van schaamte omheen en praten vrouwen er niet graag over. Als ze de moed bij elkaar hebben geraapt om het huiselijk geweld – en daarmee hun vertrouwde woonomgeving en sociale netwerk – te ontvluchten, komen ze in een Blijfhuis terecht. Daar krijgen ze de tijd om op adem te komen. Op het moment dat ze in staat zijn om een leven op te bouwen in hun nieuwe woonplaats krijgen ze dit traject aangeboden.

Perspectief

Vrouwen die economisch zelfstandig zijn hebben minder kans om terug te vallen in de oude situatie. Hun kinderen hebben significant minder kans om zelf slachtoffer – of dader – te worden. De Nieuwe Toekomst doet daarmee wat het belooft: het biedt toekomstperspectief aan deze vrouwen en hun kinderen.

Bernadette Vieverich
Projectleider De Nieuwe Toekomst
FNV Vrouw

PS In juni gaan we weer van start met de Nieuwe Toekomst in Zaanstad. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal andere gemeenten in Noord Holland. Heb je belangstelling om coach te worden? Stuur dan een e-mail naar bernadette.vieverich@fnvvrouw.nl Aanmelding van deelneemsters kan via hun maatschappelijk werkster van Blijfgroep Noord Holland.

FNV Vrouw zoekt vrijwillige Personal Coaches

FNV Vrouw gaat opnieuw van start met het project ‘De Nieuwe Toekomst’ in Zaanstad. In dit project willen we vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld motiveren en activeren om zelf weer de regie over hun leven te nemen. Dit vraagt om stappen te zetten op weg naar opleiding, werk of andere vormen van deelname aan de maatschappij. Om dit proces te ondersteunen zijn een persoonlijke benadering en maatwerk dé succesfactoren.

FNV Vrouw zoekt vrijwillige Personal Coaches
De Personal Coach geeft de deelneemster zelfvertrouwen en stimuleert haar in haar eigen ontwikkelingstraject. Zij geeft individuele aandacht, is klankbord en steunpunt. Uitgangspunt hierbij is: je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen.

Wat biedt De Nieuwe Toekomst coaches?

 • Een leerzaam en waardevol traject
 • Een training van 4 dagdelen waarin de rol van de coach wordt verduidelijkt en afgebakend. Belangrijke onderdelen zijn motiverende gesprekstechnieken, specifieke problemen bij coaching van slachtoffers van huiselijk geweld
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Ondersteuning gedurende de projectperiode door de projectcoördinator

Wat verwacht De Nieuwe Toekomst van de coaches?

 • Zij is vanaf juni 2018 gedurende 9 maanden tot 1 jaar voor 1 á 2 uur per week beschikbaar.
 • Is bereid om een trainingstraject en intervisie te volgen.
 • Heeft een netwerk en/of kennis van de sociale kaart van Zaanstad of kan zich deze informatie snel eigen maken.
 • Heeft enige kennis op het gebied van de sociaal/maatschappelijke dienstverlening.
 • Heeft interesse/affiniteit in/met de doelgroep en het vraagstuk van huiselijk geweld.
 • Is in staat om te activeren zonder de regie over te nemen.
 • Heeft enige nuchterheid (laat zich niet snel meeslepen door de complexiteit van problemen).
 • Is bereid om te overleggen met de coördinator.

Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met:
Bernadette Vieverich, Projectcoördinator ‘De Nieuwe Toekomst’ Zaanstad

Telefoon: 020 – 5816398
E-mail: bernadette.vieverich@fnvvrouw.nl

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en de gemeente Zaanstad