Als voorvechtsters voor een vrouwproof arbeidsmarkt willen we de overheid en bedrijven bewegen om dusdanige randvoorwaarden te creëren dat vrouwen een rechtvaardig inkomen krijgen, gelijke kansen en gelijkwaardige arbeidsparticipatie de norm is. Maar gelijktijdig zetten we ons in om alle vrouwen ook de kans te geven om meer deel te nemen aan die arbeidsmarkt. Door te zorgen dat ze de capaciteiten bezitten of de mogelijkheid hebben om überhaupt te gaan werken. Dit doen we met heel diverse activiteiten, maar altijd voor en door vrouwen.

Scholing door ‘de Vrouwenbond’

In de beginjaren toen we nog bekend waren als ‘de Vrouwenbond’, werden er al veel activiteiten georganiseerd. Vaak was dit scholing waardoor vrouwen zich konden ontwikkelen. Juist deze ontwikkeling maakte maatschappelijke veranderingen mogelijk; van vrouwen die zichzelf vooral als huisvrouw zagen met hooguit lagere school en die ‘toch niets wisten’* werden ze vrouwen die in de besturen konden plaatsnemen en debatten aangingen over abortus, emancipatie en de sociale zekerheid. De Vrouwenbond zorgde ervoor dat ze hun stem konden laten én ook goed lieten horen!

Van onderhandelen en re-integreren tot ontsnappen van geweld

Nog steeds zetten we ons in om elke vrouw de kans te geven haar stem te laten horen. Kennis en capaciteiten zijn daarbij onontbeerlijk. Zodat je weet wat jouw rechten zijn rondom arbeid, hoe je beter kunt onderhandelen, hoe je als alleenstaande ouder weer kunt re-integreren maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je uit een gewelddadige thuissituatie kunt ontsnappen.

Op weg naar economische zelfstandigheid

Met een kennisnetwerk op onze site delen we steeds weer praktische en actuele informatie over allerlei onderwerpen rondom werk en zorg. Maar ook organiseren we door het hele land workshops en trainingen over uiteenlopende onderwerpen die er stuk voor stuk aan bijdragen dat ze vrouwen van elke leeftijd, elke achtergrond en uit elke situatie verder brengen op de arbeidsmarkt en op weg helpen naar economische zelfstandigheid.

Succesvolle lobby’s

Met andere activiteiten richten we ons meer op de beleidsmakers in bedrijven en de politiek. Zo hebben we jarenlang samen met andere organisaties gelobbyd voor een zwangerschapsverlof voor studerende moeders, een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen en het behoud van het uitkeringsrecht voor weduwen in de nabestaandenwet. Stuk voor stuk activiteiten die veel tijd en doorzettingsvermogen kostten, maar wel succesvol zijn geweest!

Succes realiseren we samen, help jij ons mee?

Begonnen we als een vereniging die bestond bij de gratie van de mannen, inmiddels zijn we een solide organisatie die zich succesvol inzet voor de positie van de vrouw in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarvoor was kennisdeling essentieel, en dat is het nog steeds. En net als dat de inzet van andere vrouwen vroeger belangrijk was om andere vrouwen verder te helpen, zo is dat anno 2018 nog steeds het geval. FNV Vrouw is er voor elke vrouw omdat we elkaar helpen en met elkaar die vrouwproof arbeidsmarkt creëren. Ben jij een vrouw die daaraan haar steentje kan bijdragen met kennis, een netwerk, inzichten, tijd of bepaalde capaciteiten? Doe dan met ons mee en zet je ook in voor FNV Vrouw!

handtekening-judy-hoffer

Judy Hoffer
Voorzitter FNV Vrouw

Bronvermelding
* ‘Kranig en dwars’, Marian van der Klein