Vrouwenpodium 2010-2020

In het voorjaar van 2010 werd (op initiatief van FNV Vrouw) het initiatief genomen om in de discussie over de gevolgen van de financiële crisis, bezuinigingsplannen en verkiezingen meer aandacht te generen voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Uitgangspunt was dat vrouwen zelf keuzes willen maken en ook moeten kunnen maken.

Er kwam een stevige samenwerking tot stand met de FNV, het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De thema’s: werk, zorg, inkomen, ontwikkelingskansen, combinatie werk en privé en duurzaamheid. Dat leidde tot een aantal activiteiten, zoals het opstellen van een manifest dat werd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en het organiseren van een vrouwenmanifestatie.

Activiteiten

De afgelopen jaren voerde het Vrouwenpodium diverse acties uit rond Prinsjesdag. Zo werd de 2e dinsdag in september een paar keer Prinsesjesdag. En rond 8 maart werden bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen uit de diverse achterbannen. Daarbij draait het altijd om politieke beïnvloeding en lobby.

Een overzicht van de activiteiten vind je hier.

Het Vrouwenpodium gaat door: de activiteiten lopen van 2010 tot 2020. Hou de agenda in de gaten voor de activiteiten rond het Vrouwenpodium!