De Nieuwe Toekomst: een nieuwe kans!

De Nieuwe Toekomst: een nieuwe kans!

Huiselijk geweld en kindermishandeling horen tot de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Naar schatting zijn jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 personen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld. Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

‘De Nieuwe Toekomst’ is een landelijk project van de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwen Raad en is uitgevoerd in vier provincies: Overijssel, Limburg, Noord-Holland en Zeeland. In Noord-Holland, waar FNV Vrouw en Blijfgroep de coördinatie hebben, was dat in Haarlem en Zaanstad.

De Nieuwe Toekomst is een methodiek voor vrouwen die na een periode van bedreiging en huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en economisch onafhankelijk worden.

Door middel van training (10 bijeenkomsten) en intensieve coaching (9 maanden) gaan de vrouwen actief aan de slag om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij financiële zelfstandigheid te komen omdat dit de beste bescherming biedt tegen huiselijk geweld.

De resultaten die tot nu toe met deze methodiek zijn behaald zijn veelbelovend. Het succes zit in de combinatie van training in groepsverband en de inzet van persoonlijke coaches met wie de deelnemers wekelijks contact hebben.

Meer lezen over dit project en de resultaten.

Brochure over methodiek en resultaten

In de Inforeeks van de NVR is een brochure gemaakt waarin de resultaten van de methodiek De Nieuwe Toekomst beschreven zijn.

FNV Vrouw onderzoekt in Noord Holland de mogelijkheden voor de start van een nieuwe groep in Zaanstad en Haarlem, Amsterdam en Almere. Andere gemeenten in Noord Holland die interesse hebben kunen contact opnemen met FNV Vrouw via post@fnvvrouw.nl of 020-5816398.

Hier is de brochure te downloaden.

Ican app, herstellen doe je samen

De app Ican is ontwikkeld voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld. Als je geslagen wordt door je vriend of man. Je zit in een onhoudbare situatie, die onveilig voelt. Je denkt vaak aan weggaan of vluchten, maar je weet niet hoe.

Op 14 oktober 2014 heeft H.M. de Koningin tijdens het symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf de app ‘Ican’ gelanceerd. De app Ican ondersteunt de eigen kracht van vrouwen om weer grip op hun leven te krijgen na huiselijk geweld. Ican brengt begeleiding en hulpverlening dichtbij, ook wanneer vrouwen de stap naar hulp nog te groot vinden. Ican biedt informatie en advies, een dagboekfunctie en mogelijkheden om te chatten met andere gebruikers. De Ican app is te downloaden in de Google Play Store.

Meer info over hoe de app werkt.

Coaches Amsterdam gezocht!

FNV Vrouw gaat in Amsterdam weer van start met de Nieuwe Toekomst. In dit project willen we vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld (lichamelijk of geestelijk) motiveren en activeren om zelf weer de regie over hun leven te nemen. Om de kans dat dit succesvol verloopt zo groot mogelijk te maken zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar maatschappelijk betrokken vrouwen die een bijdrage willen leveren aan dit mooie en succesvolle project.

Toon de vacature.

De Nieuwe Toekomst is één van de projecten van FNV Vrouw. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld krijgen in dit project de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een partner of uitkering. Daarmee verkleinen we de kans dat zij en hun kinderen opnieuw met huiselijk geweld te maken krijgen.

Meer weten? Contacteer projectmanager Saida Derrazi; te bereiken op 0684070600 of stuur een e-mail naar saida.derrazi@fnvvrouw.nl.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.