Home2020-02-21T14:40:46+01:00

De Feministische Vakbond

Voor een gelijkwaardige maatschappij
en economische rechtvaardigheid

Sinds 1948 zet FNV Vrouw zich onafgebroken in voor een (gender)rechtvaardige maatschappij. Het vertrekpunt van de vrouwenvakbond is een kritisch blik naar de verhouding van zorg, werk en inkomen.

FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Wij willen een arbeidsmarkt waarbij het niet ieder voor zich is maar die ingebed is in een economische systeem waarin zorg voor elkaar dragen, collectieve belangen en (politieke) vrijheid evenveel ieders verantwoordelijkheid is.

FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen1 voor iedereen en het dichten van de loonkloof tussen man en vrouw2. Veel vrouwen doen heel belangrijk onbetaald werk. Veel vrouwen doen heel belangrijk werk dat wordt ondergewaardeerd en onderbetaald. Veel vrouwen doen hetzelfde betaalde werk als mannen voor minder geld.3

Het is onder andere de missie van FNV Vrouw om de verhouding van zorg en arbeid te veranderen en met name de verantwoordelijkheid eerlijk te verdelen. FNV Vrouw wil gelijke kansen en verdeling op het kunnen bieden en ontvangen van zorg, ook voor mannen. FNV Vrouw zet zich in voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Wil jij je ook hiervoor inzetten?

Word nu lid!

1 Een gelijkwaardig inkomen gaat om het dichten van de loonkloof. Een rechtvaardig inkomen betreft al het werk, óók onbetaald werk zoals bijvoorbeeld mantelzorg.

2 FNV Vrouw realiseert zich dat man/vrouw een binaire benadering is, terwijl gender een bredere begrip is waarin er grote verschillen kunnen bestaan van persoon tot persoon.

3 FNV Vrouw gebruikt hier de term ‘vrouw’, maar deze statements gelden voor meer gemarginaliseerde groepen en dient daarnaast intersectioneel geïnterpreteerd te worden.

Agenda

filter events

ma

di

wo

do

vr

za

zo

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Geen events

Meer dan 70 Jaar onafgebroken inzet!

FNV Vrouw werd in 2018 70 jaar en sinds de oprichting in 1948 staan de thema’s ‘Zorg, Arbeid & Inkomen’ centraal. We zetten ons in voor de rechten, gelijkheid en betere omstandigheden voor elke vrouw. 70 jaar waarin veel is bereikt, waarin mooie resultaten zijn behaald en die nog maar het begin vormden van ons werk nu…