Home2020-05-14T09:36:14+02:00

De Feministische Vakbond

Voor een gelijkwaardige maatschappij
en economische rechtvaardigheid

Sinds 1948 zet FNV Vrouw zich onafgebroken in voor een (gender)rechtvaardige maatschappij. Het vertrekpunt van de vrouwenvakbond is een kritisch blik naar de verhouding van zorg, werk en inkomen.

FNV Vrouw stimuleert arbeidsparticipatie door middel van actieve bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Wij willen een arbeidsmarkt waarbij het niet ieder voor zich is maar die ingebed is in een economische systeem waarin zorg voor elkaar dragen, collectieve belangen en (politieke) vrijheid evenveel ieders verantwoordelijkheid is.

FNV Vrouw streeft naar een rechtvaardig inkomen* voor iedereen en het dichten van de loonkloof tussen man en vrouw**. Wij zetten ons in voor betaald én onbetaald werk. FNV Vrouw wil gelijke kansen en verdeling op het kunnen bieden en ontvangen van zorg, ook voor mannen. Bestrijding van armoede, onderbetaling van onderwijzers, schoonmakers en verplegers, betaalbare kinderopvang, onderwaardering mantelzorg, het zijn allemaal belangrijke thema’s voor FNV Vrouw.

FNV Vrouw is er voor iedereen (m/v/x), omdat alle onderdrukking met elkaar verbonden is. Wij strijden voor een rechtvaardige samenleving!

Wil jij je ook hiervoor inzetten?

Word nu lid!

* Een gelijkwaardig inkomen gaat om het dichten van de loonkloof. Een rechtvaardig inkomen betreft al het werk, óók onbetaald werk zoals bijvoorbeeld mantelzorg.

** FNV Vrouw realiseert zich dat man/vrouw een binaire benadering is, terwijl gender een bredere begrip is waarin er grote verschillen kunnen bestaan van persoon tot persoon.

Aankomende events

filter events

Geen events

Hoe gaan we te werk?

FNV Vrouw zet projecten op om samen vooruit te komen. Zo zijn er in het verleden projecten geweest om actief het armoedebeleid aan te pakken om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan. Ook draaien we nog steeds het succesvolle project De Nieuwe Toekomst, met als kernidee dat economische zelfstandigheid de beste bescherming is tegen huiselijk geweld. Daarnaast is FNV Vrouw betrokken bij verschillende projecten en activiteiten, zoals het Vrouwenpodium. Op het moment is FNV Vrouw ook bezig een aantal nieuwe projecten op te zetten, hierover volgt later meer informatie.

FNV Vrouw organiseert verschillende workshops en trainingen zoals de Training Geschiedenis FNV Vrouw. Maar ook verzorgen we ook bijeenkomsten bij lokale (vrouwen)netwerken, activiteiten in gemeentes of conferenties en bijeenkomsten in bedrijven. Als lid van FNV Vrouw heb je toegang tot ons kennisnetwerk maar ook tot bijeenkomsten waarbij je meer leert over diverse onderwerpen rondom zorg, arbeid of inkomen, en waardoor je sterker in je schoenen komt te staan.

Lees meer

Als feministische vakbond voeren we actie. Hoe? Wij doen mee met demonstraties, waaronder de Women’s March en de landelijke anti-racisme demonstratie. We ondersteunen andere organisaties en grass-root bewegingen. We organiseren onszelf zoals met International Vrouwendag. We doen mee met politieke acties, zoals de Single Supermom actie om armoede onder alleenstaande moeders onder de aandacht te brengen. We ondertekenen manifesten met gedeelde ideeën en we bieden aanbevelingen aan, maar meer actie is altijd nodig! Heb je ideeën of zoek je steun voor een (politiek) actie? Mail naar post@fnvvrouw.nl.

Zie ook onze facebook.

De lobby kracht van FNV Vrouw is groot dankzij jarenlange ervaring en een wijdvebreid netwerk. FNV Vrouw is bekend in het politieke speelveld en bij andere organisaties. FNV Vrouw werkt veel samen met andere bewegingen en organisaties en is ook lid van Nederlandse Vrouwenraad (NVR). Een voorbeeld is de succesvolle lobby, samen met andere organisaties, bij de overheid en bij het ministerie van OCW en onderwijsinstellingen voor meer erkenning voor de positie van studerende moeders. De coalitiepartners hierin waren Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders. Lees meer over lobby-acticviteiten bij onze resultaten en het informatie archief.

FNV Vrouw brengt al jaren haar magazine uit. Elk nummer draait om een actueel thema, met columns, gastsprekers en feiten.

Lees meer

Ga naar de bovenkant