FNV Vrouw zet zich in voor jou!

FNV Vrouw is een netwerkorganisatie binnen de FNV van en voor vrouwen en zet zich actief in voor een samenleving waarin sprake is van volstrekte gelijkwaardigheid en gelijke behandeling in de praktijk. Een samenleving waarin vooroordelen en discriminatie effectief bestreden worden en waarin geen belemmeringen voor vrouwen bestaan om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Waarin al het werk, onbetaald en betaald, eerlijk is verdeeld zodat het voor iedereen mogelijk is economisch zelfstandig te zijn.


FNV Vrouw richt zich met name op de sociaal-economische positie van vrouwen. Economische zelfstandigheid vormt daarbij een belangrijke drijfveer van waaruit projecten en activiteiten worden uitgevoerd. Geloven in en uitgaan van de eigen kracht van vrouwen is een belangrijk uitgangspunt van FNV Vrouw.

Wil  je meer weten? Vraag dan het visiedocument of het actiepuntenplan aan via post@fnvvrouw.nl

Vrouwenlevens vroeger en nu

In de meer dan 65 jaar dat FNV Vrouw bestaat ontwikkelden en emancipeerden vrouwen zich. Zij eisten hun plaats op in het betaalde werk, de politiek en op alle andere maatschappelijke terreinen.  Vrouwen maakten een enorme slag naar (economische) zelfstandigheid en wetgeving zorgde er voor dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben.
Welke maatschappelijke zaken speelden 65 jaar geleden en wat speelt er nu? In dit artikel schetst Tineke van der Kraan, destijds directeur FNV Vrouw, in vogelvlucht deze ontwikkeling. 

Geschiedenis FNV Vrouw

Opgericht op 27 januari 1948. Van Vrouwenbond NVV via FNV Vrouwenbond naar FNV Vrouw. 
In die tijd is er ontzettend veel gebeurd en bereikt. Daar is over geschreven in verschillende boeken over het vrouwenvakbondswerk en in 2 prachtige boekjes die gemaakt zijn t.g.v. het 60 en 65 jarig bestaan. Met inspirerende verhalen van vrouwen die actief waren, vroeger en nu. 
Terugkijkend op die 65 jaar is er veel verbeterd. Veel vrouwen mochten toen niet doorleren en werden ontslagen als ze gingen trouwen. Nu zijn meisjes op hogescholen en universiteiten in de meerderheid en is de combinatie carrière en moederschap heel gewoon. Maar de positie van vrouwen is nog altijd niet gelijkwaardig aan die van mannen. Daarvoor streden we vroeger en daarvoor strijden we nog steeds, in solidariteit en met Lef!
Meer lezen over onze geschiedenis ? Download dan de korte terugblik over de afgelopen 65 jaar of de boekjes Zestig jaar de handen uit de mouwen en NVV Vrouwenbond-FNV Vrouw 1948-2013.

Bestuur, vertegenwoordiger ledenparlement FNV en werkorganisatie

Het bestuur van FNV Vrouw bestaat uit: 
Judy Hoffer (voorzitter), Mara Cornelia (penningmeester), Aetta Oosten (secretaris), Fatma Bugdayci (communicatie), Sylvia Ortega Azurduy (fondswerving), Tessa Marsman (belangenbehartiging) en algemeen bestuurslid Petra Verdonk.

FNV Vrouw wordt in het FNV Ledenparlement vertegenwoordigd door Saideh Hashemi.   

FNV Vrouw heeft een kleine werkorganisatie, aangestuurd door Jennifer Meyer.

Download hier het organogram van FNV Vrouw.

Statuten, activiteitenverslag en activiteitenplan

FNV Vrouw maakt jaarlijks een activiteitenverslag (verantwoording over activiteiten van het voorgaande jaar) en een activiteitenplan (planning voor het volgende jaar). Je kunt deze documenten hier bestellen. Ook de statuten kun je hier opvragen.

Het toesturen van deze documenten is kosteloos.

Team FNV Vrouw
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen