Vrijwilligerswerk

oude en jonge hand houden elkaar vast

Dit is het werk dat je doet zonder dat je ervoor betaald krijgt voor bijvoorbeeld een politieke partij, de vakbeweging, de school van je kind, de sportclub, de scouting of het Rode Kruis. Het is werk dat niet betaald wordt en dat ook niet in de plaats komt van betaald werk.

Smeerolie van de maatschappij

In Nederland doen tussen de drie en vier miljoen mensen vrijwilligerswerk. De participatie is daarmee internationaal hoog. Mensen tussen de 35 en 44 jaar doen het meeste vrijwilligswerk. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de maatschappij. Zonder hun inzet zouden honderden werkzaamheden niet worden gedaan.

Visie FNV Vrouw vrijwilligerswerk

FNV Vrouw heeft een duidelijke visie op vrijwilligerswerk en verdringing van betaald werk. Meer daarover lees je hier.

Vrijwilligerswerk slecht geregeld

Nog geen 20% van de vrijwilligers heeft met hun organisatie een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Als er al afspraken zijn gemaakt, dan hebben die vooral betrekking op het takenpakket, het werkoverleg en de onkostenvergoeding. Zelfs zaken als ongevallenregelingen of verzekeringen zijn niet overal geregeld.
Een voorbeeld van een overeenkomst vind je hier.

Voorbeeld overeenkomst

FNV Vrouw maakte een voorbeeld van een overeenkomst tussen vrijwilliger en organisatie inclusief een 'checklist afspraken maken'.

Vrijwilligerswerk en uitkering

Wat zijn de regels, wat mag wel en wat niet? Hier vind je informatie van UWV.

Meer weten?

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk, kijk dan hier.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen