Arbeidsongeschikt

Op deze pagina vind je informatie over uitkeringen en re-integratie.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als je niet kunt werken vanwege een handicap of een chronische ziekte, kun je een uitkering ontvangen. Er zijn verschillende soorten uitkeringen.

WAJONG
Een uitkering voor jong gehandicapten, die niet zullen kunnen werken. Klik hier voor meer informatie.

WIA
Wet die een financieel vangnet biedt voor mensen die vanwege ziekte niet meer kunnen werken. De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) werd op 29 december 2005 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bent u op of na 1 januari 2004 ziek geworden en kunt u na twee jaar nog niet aan het werk, dan krijgt u met de WIA te maken. Klik hier voor meer informatie.

WAO
De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO uuitkering hadden. Wel kunnen zij worden herkeurd volgens nieuwe strengere criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering. Klik hier voor meer informatie.

Re-integratie

Ben je (gedeeltelijk) goedgekeurd of wil je na een periode van ziekte zelf de arbeidsmarkt weer op? Dan kun je re-integreren, terugkeren op de arbeidsmarkt.
FNV Vrouw ontwikkelde diverse materialen die vrouwen kunnen helpen bij hun re-integratie. Zie hiervoor de publicatielijst rechts op deze pagina.

Op de website van de FNV en website van UWV vind je informatie over wat je zelf moet of kunt doen voor je re-integratie.

 

Publicaties

Hier vind je publicaties van FNV Vrouw over dit onderwerp.
* Arbeid en zorg combineren
Een brochure met tips en informatie over regelingen
* Met een andere blik
Een methode voor re-integratie van alleenstaande ouders waarin de kracht, kwaliteiten en motivatie van de vrouwen zelf centraal staan.
* Maak je eigen trajectplan
Met vragen over ervaring, scholingswensen en tips voor een trajectgesprek en een overzicht van taken bij het draaiende houden van een huishouden. 
* In beweging naar werk
Een beschrijving van een intervisietraject via internet voor arbeidsongeschikte vrouwen.
* Informeel Gewaardeerd
Een methode waarin competenties verworven in onbetaalde zorgarbeid basis zijn voor een opstap naar de arbeidsmarkt.
* Checklist reintegratie alleenstaande ouders
Deze checklist geeft een overzicht van aspecten die de doorstroom naar betaald werk van deze doelgroep zullen bevorderen.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen