Een baan, wat komt er allemaal bij kijken?

Op deze pagina alles wat je moet weten over CAO, herintreden, re-integratie en elders verworven competenties.

Weer aan het werk

Veel re-integratiemethoden werken niet goed voor vrouwen en zeker niet voor alleenstaande ouders. Gemeenten en reintegratiebedrijven houden te weinig rekening met de specifieke situatie van herintredsters, oudere vrouwen en alleenstaande ouders, hun wensen en mogelijkheden. FNV Vrouw ontwikkelde samen met vrouwen zelf tips en checklist om de re-integratie van alleenstaande ouders te verbeteren. Die vind je aan de rechterkant van deze pagina. 

Arbeidsovereenkomst, wat is dat?

Dit is het contract dat je afsluit met je werkgever. Er zijn arbeidsovereenkomsten (AOK) voor bepaalde en onbepaalde tijd.
Er kunnen per CAO verschillen zijn tussen rechten van mensen met een AOK voor bepaalde tijd en mensen met een AOK voor onbepaalde tijd. Kijk dus goed je CAO na!
Meer weten over een arbeidsovereenkomst?
Hier vind je informatie.

CAO, wat is dat?

Dit is de afkorting van Collectieve Arbeids Overeenkomst, een afspraak tussen werkgevers en werknemers over salaris, pensioen, kinderopvang, verlofregelingen en alle andere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De CAO's worden per sector gemaakt, bv de CAO Welzijn, de CAO Beroepsgoederenvervoer en de CAO Ziekenhuiswezen. Sommige grote bedrijven, zoals Philips of Shell hebben een eigen CAO. Er zijn ook bedrijven die niet onder een CAO vallen en die zelf afspraken over salaris, pensioen, kinderopvang, verlofregelingen en dergelijke met hun werknemers maken.
Informatie over de CAO van de sector waarin je werkt

Elders Verworven Competenties, wat zijn dat?

Het gaat bij Elders Verworven Competenties (EVC) om vaardigheden en kennis die je niet op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt opgedaan. Dus: vaardigheden en kennis die je vanuit het buitenland meeneemt, maar ook die je in Nederland in vrijwilligerswerk, bij onbetaald werk of door de zorg voor je kinderen hebt opgedaan.
Vaak worden die niet geteld bij een sollicitatie of bij het indelen in een salarisschaal. FNV Vrouw heeft samen met vrouwen divers materiaal ontwikkeld zodat ervaring in onbetaalde arbeid ook meetelt. Zie hiervoor bij Publicaties rechts op deze pagina.

Tipwijzers Sterk in je werk

Publicaties

Hier vind je publicaties van FNV Vrouw over dit onderwerp.
* Arbeid en zorg combineren
Een brochure met tips en informatie over regelingen
* Met een andere blik
Een methode voor re-integratie van alleenstaande ouders waarin de kracht, kwaliteiten en motivatie van de vrouwen zelf centraal staan.
* Maak je eigen trajectplan
Met vragen over ervaring, scholingswensen en tips voor een trajectgesprek en een overzicht van taken bij het draaiende houden van een huishouden. 
Overzicht van de voordelen van herintreedsters, voor zowel werkgevers als de vrouwen zelf. Ook goed te gebruiken bij een sollicitatiegesprek. 
* In beweging naar werk
Een beschrijving van een intervisietraject via internet voor arbeidsongeschikte vrouwen.
* Informeel Gewaardeerd
Een methode waarin competenties verworven in onbetaalde zorgarbeid basis zijn voor een opstap naar de arbeidsmarkt.
* Checklist reintegratie alleenstaande ouders
Deze checklist geeft een overzicht van aspecten die de doorstroom naar betaald werk van deze doelgroep zullen bevorderen.

De arbeidsovereenkomst

Op de website van de FNV vind je alles over een arbeidsovereenkomst.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen