Logo FNV Vrouw  
18 oktober 2015 | NIEUWSMAIL 59
 

FNV heeft nieuwe topvrouw

Liesbeth Verheggen begon haar carrière als juf in het basisonderwijs. Na tien jaar voor de klas ging ze aan het werk bij de Algemene Onderwijsbond (AOb). Sinds kort is ze de voorzitter. Verheggen heeft het onderwijs in het bloed zitten en hoopt tijdens haar voorzittersperiode de professionele autonomie van de leerkracht weer voor het voetlicht te brengen. Dat vertrouwen verdient de Nederlandse leerkracht. Aldus zei Verheggen onlangs in het Onderwijsblad Lees meer
 

Agenda voor de Toekomst zet vrouwenrechten op de kaart

In aanloop naar de internationale viering van het twintigjarig bestaan van het Beijing Platform voor Actie op 26 september 2015 presenteerde Gelijk=Anders op 21 september de Agenda voor de Toekomst: van 2015 naar 2025. VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar overhandigde tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort de Agenda voor de Toekomst: aan Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Ingrid du Caluwé (VVD) en Pia Dijkstra (D66). Lees meer
 

Bijeenkomst WERKSTRESS in Eindhoven

Word je chagrijnig of ben je snel geïrriteerd als je lastige vragen krijgt op je werk? Lig je in je bed en kun je je gedachten over het werk niet stopzetten? Dan is er misschien wel sprake van werkstress of een te hoge werkdruk. Kom, praat mee en leer meer over dit onderwerp op donderdag 12 november op de bijeenkomst van het Netwerk Vrouwen FNV Zuid Nederland in Eindhoven. Lees meer
 

Bijeenkomst VROUW, WERK en GEZONDHEID in Groningen

Op 30 oktober van 15.00 tot 18.00 uur organiseert dit netwerk een markt ter afsluiting van het jaarthema: Vrouw, werk en gezondheid. Met veel informatie, workshops en hapjes. Informatie en aanmelden bij: Marieke Vos m.vos@bg.fnv.nl Lees meer
 

Vrouwelijke invloed in de vakbeweging

Ben je geïnteresseerd in vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen in de vakbeweging? Kijk dan even naar dit online college van Leontine Bijleveld, onderzoeker gespecialiseerd in dit onderwerp. Het college werd gehouden op 21 februari 2015 in De Burcht van Berlage te Amsterdam. Lees meer
 

Zorg en Zorgarbeid

De economische crisis en de groeiende twijfel over de houdbaarheid van de huidige geldeconomie hebben met name feministische schrijvers gemotiveerd om zich opnieuw te buigen over het thema zorg en zorgarbeid. Daarom heeft de redactie van de Sociale Alliantie (website en nieuwsbrief) een aantal aspecten van de maatschappelijke discussie over armoede en zorg opnieuw aandacht te geven. Lees meer
 

Heb jij recht op kortdurend zorgverlof? Ja zeker!

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke partner, kind, ouder, ander familielid, vriend of andere bekende met wie zij een duurzame relatie heeft, de noodzakelijke zorg te geven. Bij kortdurend zorgverlof hebt u minimaal recht op 70% van uw salaris. Per 12 maanden hebt u recht op een maximum aantal uren zorgverlof. Dit is afhankelijk van het aantal uur dat u werkt (uw werkuren per week keer twee). U moet het verlof minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen. Vraag uw werkgever om meer informatie en kijk in uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) . Daarin leest u ook meer over andere verlofmogelijkheden. Lees meer
 

Oproep aan studerende moeders

Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op studievertraging en/of studie uitval, vaak gepaard met een studieschuld. De uitval in MBO is 50% en in HO zelfs 75%. Samen met PILP, (Public Interest Litigation Project) is een onderzoek gestart naar de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren. De huidige praktijk met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten is mogelijk in strijd met Europese en internationale wet- en regelgeving. Vereniging Vrouw en Recht schreef hierover een brief naar de minister en dit wordt door het Steunpunt Studerende Moeders, PILP en het Clara Wichmann Proefprocessenfonds (CWP) onderzocht. Daarnaast buigt het Proefprocessenfonds zich over welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een proefprocedure om deze groep vrouwen te ondersteunen. Studerende moeders en jonge moeders die een opleiding willen volgen maar daarin tegengewerkt worden of knelpunten ervaren worden opgeroepen zich te melden. Dit kan door je verhaal te sturen via het contactformulier van het steunpunt. Lees meer
 

Doe mee aan het carrière onderzoek van de Universiteit Utrecht en Lof

Voor een Lof-artikel dat in het voorjaar van 2016 zal verschijnen, is LOF magazine geïnteresseerd in jouw ervaringen en mening over werk- en carrière-gerelateerde onderwerpen. Lof doet hier, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, de komende maand onderzoek naar. Zij zijn voor dit onderzoek op zoek naar werkende vrouwen (inclusief vrouwen die met zwangerschaps-, ziekte- of andere vormen van verlof zijn). Jij kunt hen vertellen wat invloed heeft gehad op jouw carrière. Lees meer
 

Mannelijke mantelzorgers gezocht

Emancipator en Movisie nodigen mannelijke mantelzorgers uit om in dialoog te treden met beroepskrachten. Waarom? 40% van de mantelzorgers is man. Toch is er maar weinig aandacht voor. Wat zijn de ervaringen en wensen van mannelijke mantelzorgers. In een creatieve sessie gaan zij verhalen verzamelen van mannelijke mantelzorgers en beroepskrachten. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen in een publicatie over Mannen en Mantelzorg die eind 2015 zal verschijnen en in het handelingsperspectief mannenemancipatie van Emancipator Lees meer
 

Grande Finale KRACHT on Tour

Op 27 november 2015 wordt KRACHT on Tour afgesloten met een sprankelende bijeenkomst: de uitreiking van de Joke Smit-prijs. Dit jaar wordt de prijs voor de 15de keer uitgereikt. Op 27 november zullen we de resultaten van bijna twee jaar KRACHT on tour gezamenlijk vieren in combinatie met de prijsuitreiking. Lees meer
 

Kom in actie voor kledingmakers Bangladesh!

Los van het leed dat wordt veroorzaakt door klimatologische rampen, heeft Bangladesh ook te kampen met sociale problemen. Voorzitter van de FNV Ton Heerts was er afgelopen juni en zag met eigen ogen dat welke bijdrage dan ook welkom is om de arbeidsomstandigheden van kledingmakers te verbeteren. Lees meer
 

#meisjesdromen

Weet je nog wat jij later wilde worden? Waar droomde jij van? Women Inc vroeg het aan 10 meisjes van 10! Bekijk het prachtige ontwapende filmpje waar ze vertellen over hun toekomstdromen en zorg samen met Women Inc dat deze #meisjesdromen waar worden. Lees meer
 
Deze nieuwsmail ontvangt u van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl | T. 020-5816398 | www.fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | 1005 AN Amsterdam
Deze nieuwsmail wordt verzonden aan alle leden van FNV Vrouw.