Brandbrief Alleenstaande ouders naar 2e Kamer

9 december 2013

Het Steunpunt studerende moeders en FNV Vrouw sturen vandaag een brandbrief aan leden van de 2e Kamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van alleenstaande ouders. Hiermee willen we politiek Den Haag wakker schudden.
Alleenstaande ouders staan niet op het netvlies van ministers, ambtenaren en leden van de 2e Kamer. Dat bleek weer tijdens 2 onlangs door enkele ministeries georganiseerde bijeenkomsten over arbeid en zorg en economische zelfstandigheid. Men focust alleen op een betere taakverdeling tussen twee partners als het gaat om het combineren van arbeid en zorg. Alleenstaande ouders, die er inderdaad ook wat dit thema betreft alleen voor staan, blijven buiten beeld. Terwijl dit een groeiende groep is met vaak een laag inkomen, waarvan 90 % vrouw is.

Twee derde van de alleenstaande ouders heeft betaald werk. Voor hen is het extra van belang dat zij arbeid en zorg goed kunnen combineren en daarom is specifiek beleid daarvoor noodzakelijk. In plaats daarvan wordt al een aantal jaren getornd aan de toeslagenregelingen voor alleenstaande ouders, is de kinderopvang duurder geworden en is het dus voor  werkende alleenstaande ouders moeilijker geworden alle ballen in de lucht te houden.
Alleenstaande ouders met een uitkering wordt het onmogelijk gemaakt om een opleiding te volgen op hbo niveau, waardoor hun kansen op werk dat leidt tot economische zelfstandigheid zeer klein zijn. Zelfs als ze in de avonduren studeren, wordt dat door de uitkeringsinstantie verboden.

In de brandbrief wordt opgeroepen om actief in te zetten op beleid voor alleenstaande ouders en worden daartoe een aantal voorbeelden gegeven. Lees hier de brandbrief.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen