Onderzoeksresultaten: discriminatie en uitval studerende moeders

23 november 2016

Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig om uitval en discriminatie van studerende moeders en zwangere studentes tegen te gaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de VU. Zwangerschap en moederschap wordt nog te veel gezien als eigen keus, eigen verantwoordelijkheid voor de studentes. Het lijkt er op dat de  ‘eigen schuld, dikke bult’-gedachte heerst.

Meer dan 50% van de studerende moeders en zwangere studentes in het MBO en meer dan 75% in het HBO en WO valt voortijdig uit tijdens de studie. Uit het onderzoek blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studentes, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd. En wat er wel is, wordt ook niet altijd op een juiste manier uitgelegd.

Dit is pijnlijk, omdat de Minister van OCW in een eerdere briefwisseling met, onder andere, het Public Interest Litigation Project (PILP), Steunpunt Studerende Moeders, proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwenraad en Vereniging Vrouw en Recht aangaf, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studentes bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen. Bovengenoemde organisaties blijven daarom van mening dat hierin echt wel een taak ligt  voor het Ministerie van OCW. Hoeveel moet er nog mis gaan, voordat deze haar verantwoordelijk zal gaan nemen?

Download hier het onderzoeksrapport.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen