Logo FNV Vrouw  
25 april 2013 | NIEUWSBRIEF 32
 

Enquete afschaffing alleenstaande ouderkorting

Het Kabinet wil m.i.v. 2015 de alleenstaande ouderkorting afschaffen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van alleenstaande ouders. Voor de lagere inkomens zal de afschaffing (gedeeltelijk) worden gecompenseerd, voor de inkomens boven € 30.939 niet. Omdat nog niet duidelijk is wat de effecten voor alleenstaande ouders precies zullen zijn, wil FNV Vrouw graag van alleenstaande ouders zelf horen wat dit in hun situatie zal betekenen. Bent u een betaald werkende alleenstaande moeder? Doe dan mee aan het onderzoek door via de link hieronder de enquete in te vullen. Om deel te nemen moet u een wachtwoord invullen (ouder). Bent u zelf geen alleenstaande ouder maar kent u hen wel, wilt u deze oproep dan aan hen doorsturen? Lees meer
 

Verkiezing afgevaardigde FNV Ledenparlement

Met het FNV Ledenparlement worden leden meer betrokken bij de besluitvorming in de FNV. Alle belangrijke sectoroverstijgende zaken passeren vanaf mei 2013 het ledenparlement. Het Ledenparlement gaat niet over het sectorale beleid, dat doen de sectoren zelf. FNV Vrouw heeft recht op 1 zetel en kandidaatstelling daarvoor was mogelijk tot 12 april. Dat leverde 1 kandidaat op, nl. Saideh Hashemi uit Alkmaar. Haar profiel en motivatie zijn getoetst door de toetsingscommissie aan de hand van het opgestelde profiel en de commissie heeft daarover een positief advies aan het bestuur gegeven. Omdat er geen andere kandidaten zijn, acht het bestuur een verkiezingsronde niet noodzakelijk. Het bestuur zal Saideh Hashemi daarom als de vertegenwoordiger namens FNV Vrouw in het Ledenparlement aanmelden, mits er geen bezwaren worden ingediend. Daarnaast komt er een groepje meedenkers en meelezers met de afgevaardigde. Wie daarvoor belangstelling heeft kan zich aanmelden via post@fnvvrouwenbond.nl o.v.v. klankbordgroep Ledenparlement.
 

Jubileumfeest 65 jaar FNV Vrouwenbond

Op vrijdag 7 juni van 13.00 tot 17.00 uur is het feest in cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt afscheid genomen van 8 leden van het zittende bestuur en men kan kennis maken met de 4 nieuwe bestuursleden. Daarna is het feest, met een terugblik op 65 jaar FNV Vrouwenbond en wat dat ons heeft gebracht. Deelnemers worden uitgedaagd hun kennis daarover te testen met een quiz, er is muziek en gelegenheid om te netwerken. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich tot 15 mei aanmelden via post@fnvvrouwenbond.nl o.v.v. deelname 7 juni 2013. Na aanmelding ontvang je ongeveer 2 weken van te voren de agenda, routebeschrijving en andere informatie.
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl