Logo FNV Vrouw  
21 februari 2016 | NIEUWSBRIEF 61
 

Op een verwachtingsvol 2016!

Vrouwen in Nederland! 2016 is al weer in volle gang en FNV Vrouw hoopt dat het jaar voor jullie geweldig is begonnen! Het bestuur van FNV Vrouw wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2016 toe. 2016 staat voor ons bol van de plannen: we starten een project voor coaches voor vluchtelingenvrouwen, we gaan naar onze leden toe in de regiobijeenkomsten, 11 juni is onze Algemene Ledenvergadering in Utrecht, en natuurlijk de viering van de FNV internationale Vrouwendag op 12 maart. Dit kunnen we niet alleen, heb je ideeën, wil je meehelpen met activiteiten, wil je meedenken over inhoudelijke onderwerpen of wil je samenwerken? Laat het ons weten via post@fnvvrouw.nl
 

Algemene Ledenvergadering 2016

Op zaterdagmiddag 11 juni 2016 vindt de ALgemene Ledenvergadering van FNV Vrouw plaats in Utrecht. Op deze dag stelt FNV Vrouw graag de kandidaatbestuursleden o.a. voorzitter en penningmeester voor aan haar leden. Naast de officiële agendapunten, komt er ook een inhoudelijk programma met informele afsluiting. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Meer info volgt binnenkort via de nieuwsbrief en/of op de website. Aanmelden kan nu al via post@fnvvrouw.nl o.v.v. naam, adresgegevens, e-mail adres en ALV 2016. Lees meer
 

Regiodagen FNV Vrouw 2016: VEILIGHEID

FNV Vrouw leden: kom mee praten over het thema veiligheid, van wereldwijd tot binnenshuis! Je kan naar een bijeenkomst in je eigen of in een andere regio komen. FNV vrouw vergoedt jouw reiskosten. Aanmelden kan via post@fnvvrouw.nl o.v.v. naam, adresgegevens, email en telefoonnummer. Minimaal één week van te voren ontvang je een bevestiging van je aanmelding. Lees meer
 

Het nieuwe FNV Vrouw e-magazine is online!

Het nieuwe nummer van het E-Mag@zine van FNV Vrouw is uit. Het is een special over EEN LEVEN LANG LEREN met een column van Beatrice Boots, directielid platform Betatechniek en programmamanager Techniekpact. Zij pleit voor meer meisjes aan de beta of technische studies. Simpelweg omdat dit in de toekomst garant zal staan voor meer baanzekerheid. De artikelen in dit magazine belichten hoe leren in de verschillende fasen in je leven verloopt. Denk aan een 70plusser die zich wil blijven ontwikkelen, de lastige omstandigheden waarbinnen je dit moet doen als studerende moeder. Of al bedacht welke 21st century skills goed zijn om bij je schoolgaand kind te ontwikkelen? En uiteraard de visie van FNV Vrouw op dit fenomeen. Lees meer
 

FNV Sisters in Utrecht #Sisterhood

Op 12 maart 2016 van 13.00 - 18.00 vieren FNV Vrouwen en hun sisters Internationale Vrouwendag in Utrecht. Het belooft een gezellige dag te worden, waarbij je naast gezelligheid, veel informatie krijgt over hoe jezelf krachtig neer te zetten op de arbeidsmarkt en hoe het beste van jezelf naar boven te halen. Vier jij deze dag met hen mee? De FNV Sisters begroeten jou graag op hun viering van Internationale Vrouwendag!! Lees meer
 

FNV Vrouw ondertekent schaduwrapportage VN-vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt sinds 1979 de internationale basis voor het NL emancipatiebeleid. De Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van de Verenigde Naties ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Iedere 4 jaar brengt de NL regering rapport uit aan CEDAW over hoe het in Nederland staat met de naleving van het verdrag. De regeringsrapportage wordt steeds gevolgd door een schaduwrapportage. Dit is een rapportage waarin maatschappelijke organisaties hun mening geven over de naleving in Nederland van het VN Vrouwenverdrag. De 6e Schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag is medio januari 2016 verzonden naar CEDAW. De Schaduwrapportage is opgesteld door het Netwerk VN Vrouwenverdrag. FNV Vrouw maakt deel uit van dit Netwerk en heeft de rapportage mede ondertekend. Lees meer
 

FNV Vrouw zoekt deskundige notaris

FNV Vrouw is voornemens haar statuten op een aantal punten aan te passen. Zij is hiervoor op zoek naar een notaris die met haar mee wilt denken hoe dit het beste te doen en haar daarin van deskundig advies te voorzien. FNV Vrouw heeft hiervoor uiteraard een kleine vergoeding beschikbaar. Voor vragen en meer informatie kan contact opgenomen worden met Aletta Oosten, secretaris van FNV Vrouw via secretaris@fnvvrouw.nl
 

Netwerk Vrouwen FNV zoekt versterking!

Het organiserend team van het Netwerk Vrouwen FNV is op zoek naar nieuwe leden. Voel jij je betrokken bij de vrouwen in de FNV, heb je leuke ideeën daarvoor en wil je meewerken aan een betere (arbeids)positie voor vrouwen? MELD JE DAN AAN! Voor meer informatie kun je (voor 1 maart a.s.) een mail sturen naar: netwerkvrouwenfnv@gmail.com. Netwerk Vrouwen FNV neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor verdere informatie. Lees meer
 

Participeren = hard werken in armoede

Iedereen heeft sinds enkele jaren de mond vol van ‘participatie’ en ‘participatiesamenleving’. Er worden zelfs dikke boeken geschreven over de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Het gaat natuurlijk om een inhoudelijk begrip, maar het is de toon die de muziek maakt, en de conclusie of voorspelling is dat de verzorgingsstaat niet meer te betalen is en dat we dus naar een andere, soberder, minder dure vorm van solidariteit moeten toegroeien, en dat is de participatiesamenleving. Je doet mee en betaalt voor je eigen zorgen en liefst ook nog die van een ander. Een verkenning van een zeer lastig begrip en een bijzondere ontwikkeling. Lees meer
 

Is online tool "navigeren naar de top" de oplossing?

Een nieuwe online tool gaat de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter maken. De tool geeft vrouwen die een topfunctie ambiëren een nieuw instrument in handen om tijdig en gericht op vrijkomende bestuursfuncties in te kunnen spelen. Minister Bussemaker heeft op www.navigerennaardetop.nl de vrijkomende plekken in de besturen van de 200 grootste bedrijven in Nederland in kaart laten brengen, op basis van publieke informatie, zoals jaarverslagen. Zo maakt de tool zichtbaar dat in 2016 zo’n 156 bestuursfuncties vrijkomen, waarvan het grootste deel (129 functies) nu bezet is door een mannelijke bestuurder. Een jaar later komen naar verwachting in de boardrooms van Nederlandse bedrijven ruim 150 vacatures beschikbaar. Lees meer
 

Koplopers gezocht

Opzij zoekt vrouwen die het verschil maken. Help hen een diverse top 25 te maken van hemelbestormers, voortrekkers en koplopers: bevlogen vrouwen die hun omgeving of de samenleving weten te veranderen. Mail haar naam + haar wapenfeit(en) naar redactie@opzij.nl o.v.v. Koplopers. In het voorjaar presenteren zij de lijst in Opzij. Lees meer
 

Workshops voorjaar 2016

FNV organiseert in het voorjaar 2016 de workshops "Jij bent een talent", "Elevator Pitch", "Sollicitatiegesprek oefenen". De inschrijving hiervoor is nu geopend. Deze workshops zijn gratis voor FNV (Vrouw) leden. Schrijf je snel in!

Lees meer

Rapport: vrouwenstemmen in de raad

Waarom is het percentage vrouwen in de lokale politiek zo laag en hoe kunnen we dat veranderen? Deze vragen stonden centraal bij het onderzoek Vrouwenstemmen in de raad. In het rapport staan ook vele aanbevelingen.

Lees meer
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl