Logo FNV Vrouw  
10 november 2015 | NIEUWSBRIEF 60
 

FNV Vrouw zoekt nieuwe voorvrouw

Het bestuur van de vereniging FNV Vrouw is energiek en vol plannen. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden en twee aspirant leden. In hun voorzitter zoekt het bestuur iemand die inspirerend en enthousiast is. Zij zoeken een vrouw met karakter met grote verbindende eigenschappen. Voor het behalen van een goed resultaat stemt de voorzitter met anderen af, maakt gemeenschappelijke belangen helder en maakt effectief gebruik van de kennis en ervaring van anderen. Zij zoekt actief naar samenwerking, ook in multidisciplinaire en multiculturele context. Zij bevordert de samenwerking binnen de vereniging en tussen organisaties op basis van ieders belangen. De voorzitter weet welke wegen bewandeld moeten worden om organisatiebreed draagvlak te creëren. Interesse? Lees dan de profielschets en reageer voor 7 december. Lees meer
 

Nieuwste E-magazine FNV Vrouw

Het is een special over vrouwen en zorg met een column van Carmelita Haynes, oprichter Stichting MammaeCare Body and Mind. Zij vertelt over het belang van lotgenotencontact wanneer je ernstig ziek bent. In dit e-magazine wordt het thema zorg vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het nummer wordt afgesloten met de visie van FNV Vrouw op het thema zorg. Als extra een fotoreportage van het WijkLeerbedrijf uit Amsterdam Nieuw West. Lees meer
 

Vooraankondiging regiobijeenkomsten Vrouw en Veiligheid

In het voorjaar van 2016 komt het bestuur van FNV Vrouw weer naar de leden toe! Verspreid over het land zal het bestuur de leden uitnodigen om samen te praten over het thema veiligheid, van wereldwijd tot binnenshuis. Onze planning is om een regiobijeenkomst te houden in Groningen, Deventer, Middelburg, Alkmaar, Leeuwarden en Utrecht. Naast het inhoudelijke programma zal er ruimschoots gelegenheid zijn om met het bestuur van gedachten te wisselen over de te volgen koers van FNV Vrouw. We hopen op jouw aanwezigheid en bovenal jouw input voor onze toekomst. Heb jij interesse om een regiobijeenkomst te bezoeken, geef je dan alvast op via post@fnvvrouw.nl o.v.v. regiobijeenkomst 2016 in "plaatsnaam". Daarna ontvang je ter zijner tijd meer info over datum, tijd en definitief programma.
 

SVB zoekt 2 nieuwe leden Cliëntenraad

Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren? Zijn de regels over samenwonen wel duidelijk? Dit zijn zo maar wat voorbeelden van zaken waarover de Cliëntenraad van de SVB meedenkt en meepraat. En gevraagd én ongevraagd adviezen geeft aan de Raad van Bestuur van de SVB. Dat doet de Cliëntenraad altijd vanuit het belang van de klant. De Cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de raad zijn in de wet vastgelegd. De Cliëntenraad SVB bestaat uit een voorzitter en tien leden. Vijf leden worden voorgedragen door landelijk werkende representatieve organisaties voor ouderen, minderheden en werknemers. De vijf overige zetels worden bezet door individuele klanten van de SVB. Voor twee van deze zetels is de SVB op zoek naar leden. Misschien iets voor u? Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u bellen met: Peter Snijders (waarnemend ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad SVB) telefoon: 020 656 4993. Uw schriftelijke reactie met motivatie en CV kunt u uiterlijk 15 november 2015 sturen naar: Sociale Verzekeringsbank t.a.v. Peter Snijders, wnd. ambtelijk secretaris, Postbus 1100 1180 BH Amstelveen. Mailen kan ook naar: clientenraad@svb.nl Lees meer
 

Welk vrouwennetwerk past jou?

Volg jij de vrouwenemancipatie op de voet en wil je in contact komen met gelijkgestemde vrouwen? Neem dan eens een kijkje op de site ‘Alle vrouwennetwerken’ Lees meer
 

Op de bosbaan werken aan jouw loopbaan!

Heb je voldoende werkervaring maar solliciteer je (nog) zonder succes? Heb je een baan die je niet "past"? Heb je het gevoel dat jouw potentie niet ten volle wordt benut? En wil je graag nog van betekenis zijn op de arbeidsmarkt? Dan kan WIND jou op weg helpen om jouw kracht, passie en/of competenties in kaart te brengen.

Lees meer

FNV-visie op de toekomst

Praat mee in een online-sessie! De wereld verandert door vergrijzing, oprukkende robots en klimaatverandering. Wat betekent dat voor jouw werk en inkomen? En voor de koers van de FNV? Praat mee in online-sessies op 9, 10 en 23 november (van 20 tot 21 uur). Jouw input is belangrijk voor het FNV congres in 2017.

Lees meer
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl