Logo FNV Vrouw  
20 maart 2015 | NIEUWSBRIEF 54
 

Project De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is één van de projecten van FNV Vrouw. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld krijgen in dit project de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een partner of uitkering. Het project is in volle gang. Lees meer
 

Kom naar de FNV bijeenkomst ‘Stop werken zonder loon’!

Met ingang van 1 januari 2015 is de wet voor uitkeringsgerechtigden in de bijstand op een bijzondere wijze aangescherpt. Per die datum kun je namelijk verplicht worden om vrijwilligerswerk te verrichten, ook wel ’tegenprestatie’ genoemd. De FNV is hier fel tegenstander van en eist onder het motto 'Stop werken zonder loon’ onder andere afschaffing van de verplichting tot 'tegenprestatie'. Ben jij het hier mee eens? Laat dan van je horen op onze speciale bijeenkomst over werken zonder loon op vrijdag 17 april in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Lees meer
 

Mooie terugblik FNV Vrouwenfestival ONE VOICE

Zondag 8 maart 2015 vierden de FNV vrouwen Internationale vrouwendag op het FNV Vrouwenfestival ONE VOICE. Zo’n 200 vrouwen kwamen in Amsterdam bijeen om Internationale Vrouwendag te vieren. Er was een divers programma variërend van workshops over onder meer politieke beïnvloeding tot beauty behandelingen. In de middag kwamen de voorzitter van de FNV, Ton Heerts, en de minister van OC&W, Jet Bussemaker, voor de talkshow "Arbeidsmarkt 3.0 proof". Pittige plussers, jonge en startende vrouwen en technische vrouwen kwamen aan het woord om hun situatie op de arbeidsmarkt te bespreken. Minister Bussemaker beloofde niet meer te bezuinigen, maar te investeren in het (technische) onderwijs aan meisjes en vrouwen. Interesse in het verslag, de foto's en film van dit festival? Lees meer
 

Vertegenwoordiger Vrouwencommissie ITUC

Lili Brouwer, voorzitter van FNV Vrouw is namens de FNV benoemd in de Vrouwencommissie van ITUC, de internationale koepel van vakcentrales. Lili heeft veel internationale ervaring in het vakbondswerk, o.a. in de vrouwencommissie van EPSU, PSI conferenties en het LGBT project met KESK Turkije. Zij zal in de nieuwsbrief regelmatig verslag doen van de zaken die in deze commissie aan de orde komen. Ook kunnen FNV leden haar voorzien van input voor deze vertegenwoordiging. Je kunt dan mailen naar lili.brouwer@fnvvrouw.nl
 

Wil jij ook invloed uitoefenen op het FNV-beleid?

Het Ledenparlement (LP) van de FNV bestaat uit 108 vertegenwoordigers van diverse sectoren. Ze nemen samen de beslissingen over het langetermijnbeleid van de vakbond. Sinds 2013 vertegenwoordig ik (Saideh Hashemi) de leden van FNV Vrouw in het LP. Tijdens de vergaderingen van het LP staan vaak onderwerpen op de agenda die invloed kunnen hebben op de positie van de vrouwen in de samenleving. Denk aan de krappe arbeidsmarkt, gelijk werk gelijk loon, de combinatie werk en privé, de bezuinigingen in de kinderopvang en de toenemende behoefte aan mantelzorgers. Ik vind het belangrijk om in de LP-vergaderingen jouw ideeën, tips, zorgen, en verhalen uit de praktijk naar voren te brengen. Zo heb jij als lid direct invloed op het FNV-beleid. Wil je je stem laten horen in het LP! Geef je mening en input aan mij door post@fnvvrouw.nl. Lees meer
 

Opening fototentoonstelling Armer en Rijker

De steeds grotere kloof tussen arm en rijk moet veel meer aandacht krijgen van de politiek. Die oproep deed FNV-voorzitter Ton Heerts: ,,Politici moeten zich ervan bewust zijn dat veel keuzes die zij maken ofwel leiden tot armer & rijker, ofwel tot een eerlijke verdeling van geld en werk.’’ Lees meer
 

Wat denk jij van flexwerk?

De toekomst van de arbeidsmarkt: dat is belangrijk voor iedereen, maar vooral voor jongeren. Het gaat immers over jouw toekomst! Daarom vraagt FNV Jong om input van jongeren. Wat is hun mening over flexwerk? Wat zijn hun ideeën over hoe dit het beste ingevuld kan worden? Benader jongeren om mee te doen aan het onderzoek van FNV Jong en zorg er voor dat de jongeren die meedoen met ReflexLAB hun stem meenemen! Lees meer
 

Benieuwd naar de visie op de toekomstige arbeidsmarkt?

De afgelopen maanden hebben 50 jonge denkers meegedaan aan het ReflexLAB: het platform voor jongeren met een mening over flexwerk. Via masterclasses en LAB sessies hebben zij een visie ontwikkeld over de toekomstige arbeidsmarkt. Kom op 10 april hierover meepraten! Lees meer
 

Webtool Studie met kind online

StudieMetKind.nl is gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Re-integratie & Participatie. StudieMetKind.nl is in samenwerking met de Stichting Steunpunt Studerende Moeders, ontwikkeld door: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Tappan Communicatie. De tool is gericht op alleenstaande ouders die graag willen studeren. Het is bedoeld om de toeslagen en subsidies overzichtelijk in kaart te brengen, zodat alleenstaande ouders weten waar ze recht op hebben! Heb je vragen? Mail deze dan naar info@minszw.nl. Lees meer
 

Seminars Moving Forward

Stichting PowerLady ontwikkelde enkele jaren geleden de Moving Forward methodiek. PowerLady wil deze methodiek zoveel mogelijk delen met andere organisaties die zich inzetten voor kwetsbare vrouwen. Door alle kennis en ervaring te delen, hopen zij een nog grotere impact te hebben op het bevorderen van vrouwenemancipatie en participatie in Nederland. Ons doel is om samen met de aanwezige organisaties in 2016 100 vrouwen dichterbij werk te helpen. Lees meer
 

TEDxAmsterdam Women - StartupAwards

TEDxAmsterdamWomen bestaat 5 jaar. Om dit te vieren geven zij creatieve en slimme vrouwelijke ondernemers de plek die ze verdienen: de schijnwerpers! Dit doen zij met de StartupAwards op 28 maart. Is jouw startup-idee het beste? Dan win je een indrukwekkende prijzenpot. Met naast een trip naar the Big Apple, intensieve begeleiding in het verwerkelijken van je idee. Door de beste professionals denkbaar, zoals Laura Murder van TomTom. Een droomstart dus. Lees meer
 

Meld je aan als topvrouw!

De oproep van minister Jet Bussemaker en Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, heeft geleid tot een database van 300 vrouwen die geschikt zijn voor een hoge bestuursfunctie. Om op korte termijn te komen tot meer vrouwen in de top, dan is er een veel grotere database nodig. Denk je dat jij op die lijst hoort? Meld je dan aan!

Lees meer

Workshops Netwerk Vrouwen FNV

Netwerk Vrouwen FNV is een podium voor vrouwelijke FNV-leden die werken in verschillende sectoren. Het Netwerk organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de FNV Vrouwen. Op 25 maart en 1 april zijn er workshops timemanagement. Op 18 april is de thema-bijeenkomst "Wij FNV Vrouwen eisen ..."

Lees meer
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl