Logo FNV Vrouw  
6 oktober 2014 | NIEUWSBRIEF 47
 

De Nieuwe Toekomst zoekt coaches

FNV Vrouw is samen met de Blijfgroep druk bezig met de voorbereidingen van dit project voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Op 13 november start de training in Haarlem, in februari 2015 in Zaanstad. Vrouwen die de draad van hun leven weer willen oppakken, gaan na een training van 10 bijeenkomsten met een coach verder aan de slag om stappen te zetten op weg naar een baan of een opleiding. Deze coaches zijn vrijwilligers die eerst een korte training krijgen. Lijkt het je leuk om iemand ongeveer 6 maanden hierbij te begeleiden, meld je dan aan bij jennifer.meyer@fnvvrouw.nl. Ook in Overijssel, Limburg en Zeeland wordt dit project uitgevoerd, ook daarvoor kun je je aanmelden. Lees meer
 

Nog meedoen aan Wensboom voor de toekomst?

FNV Vrouw organiseert in verschillende plaatsen bijeenkomsten met dit thema. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Welke wensen voor onszelf en volgende generaties hebben we en hoe kan FNV Vrouw daar invulling aan geven? Inmiddels zijn er al enkele bijeenkomsten achter de rug met enthousiaste deelnemers en mooie verhalen. Meedoen? Aanmelden kan via post@fnvvrouw.nl o.v.v. naam, de dag en regio. Lees meer
 

De zelfstandigheid van de vrouw, nu en in de toekomst

Een belangrijk doel van de overheid is het versterken van de financiele zelfstandigheid van vrouwen. Maar welke gevolgen hebben de bezuinigingen in de zorgsector op deze zelfstandigheid? FNV Vrouw Regio Drenthe organiseert deze themamiddag op 11 oktober. Sprekers zijn staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden. Lees meer
 

Succesvolle High Tea Prinsesjesdag

Al een aantal jaren organiseert het Vrouwenpodium 2010-2020 Prinsesjesdag. FNV Vrouw is en van de organisaties. In Nieuwspoort kwamen op 8 september vrouwen uit de achterban van de in Vrouwenpodium samenwerkende organisaties (NVR,FNV en LOM) bijeen om gezamenlijk de te verwachten gendereffecten te benoemen van de decentralisaties en tot aanbevelingen te komen aan overheid en politiek hoe deze te voorkomen. Belangrijk is daarbij in ieder geval dat er een monitor komt die de emancipatie implicaties van decentralisatie ontwikkelingen volgt. De vele aanbevelingen voor gemeenten en 2e Kamer worden gebundeld en binnenkort aangeboden aan alle fracties in de Tweede Kamer. Lees meer
 

Tips voor vertegenwoordiger in Ledenparlement

Namens de leden van FNV Vrouw zit Saideh Hashemi in het Ledenparlement(LP) van de FNV. Heb je tips voor haar om aan de orde te stellen, verhalen uit de praktijk of wil je met haar meedenken over wat er in het Ledenparlement aan de orde komt, meld je dan via post@fnvvrouw.nl. Hier kun je meer lezen over het ledenparlement. Lees meer
 

Steun voor vrouwen wereldwijd

FNV Vrouw en AbvaKabo nemen deel aan een project met de vrouwen van KESK, een vakbond in Turkije. Ze wisselen ervaringen uit en delen kennis, o.m. over gender en lgbt. Wil je zelf solidair zijn met vakbondsvrouwen in andere landen, word dan donateur van FNV Mondiaal en bied meer kansen aan werkende vrouwen wereldwijd. En steun de solidariteitsactie voor de kledingarbeiders en vakbonden en word pottenkijker!

Lees meer

Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn er Waterschapsverkiezingen. Vrouwen die zich willen aanmelden als kandidaat moeten dat nu doen! Je kunt je als kandidaat aanmelden bij de politieke partij van je keuze. Op de website van de NVR vind je een link naar verdere informatie. De termijnen voor kandidaatstelling verlopen binnenkort. Heb je interesse? Meld je dan snel bij de partij van je keuze.

Lees meer
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl