Logo FNV Vrouw  
26 augustus 2014 | NIEUWSBRIEF 46
 

FNV Vrouw bijeenkomsten Wensboom voor de Toekomst

Een serie bijeenkomsten in 8 plaatsen met als thema Terugblikken en vooruitkijken. Wat heeft het verleden ons gebracht? Welke kansen kregen we en welke obstakels zijn we tegen gekomen? Welke rol heeft FNV Vrouw daarin gespeeld? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Welke wensen voor onszelf en volgende generaties hebben we en hoe kan FNV Vrouw daar invulling aan geven? Kies een bijeenkomst bij jou in de buurt en meld je snel aan! Aanmelden kan via post@fnvvrouw.nl o.v.v. naam, de dag en regio. Lees meer
 

11 oktober Regiobijeenkomst FNV Vrouw Drenthe

Regio Drenthe van FNV Vrouw organiseert deze themadag met als onderwerp 'De zelfstandigheid van de vrouw, nu en in de toekomst'. M.m.v. staatssecretaris Jetta Klijnsma. De bijeenkomst is van 13.00- 17.00 uur in het Hervormd Ontmoetingscentrum, Kromme Elleboog 10 in Coevorden. Aanmelden via post@fnvvrouw.nl o.v.v. regiodag Drenthe. Lees meer
 

8 september Vrouwenpodium High Tea met politici

Het vrouwenpodium 2010-2020 organiseert in het kader van Prinsjesdag een High Tea met politici, deskundigen en belangenbehartigers. Het thema is de 3 decentralisaties waarbij gemeenten verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering: AWBZ/WMO, Participatiewet en Jeugdzorg. Met toelichting en kritische beschouwing door deskundige sprekers uit het werkveld. Aansluitend discussie door politici, de inleiders en andere deskundigen waarbij centraal staat wat het effect voor vrouwen is van de decentralisaties met als doel om aanbevelingen aan politici te doen om ongewenste effecten te voorkomen. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden, maar wie graag wil meedoen kan een mail sturen naar tineke.vanderkraan@fnvvrouw.nl.
 

De Nieuwe Toekomst zoekt coaches

In het najaar gaat in 4 provincies (Noord Holland, Overijssel, Zeeland en Limburg) het project De Nieuwe Toekomst van start voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en nu de draad van hun leven weer willen oppakken. Na een training van 10 bijeenkomsten gaan de deelneemsters met een coach verder aan de slag om stappen te zetten op weg naar een baan of een opleiding. Deze coaches zijn vrijwilligers die eerst een korte training krijgen. Lijkt het je leuk om iemand ongeveer 6 maanden hierbij te begeleiden, meld je dan aan bij jennifer.meyer@fnvvrouw.nl
 

FNV Vrouw zoekt trainer voor De Nieuwe Toekomst

FNV Vrouw en Blijf Groep zoeken een basistrainer voor het voorbereiden en uitvoeren van een training in Haarlem en Zaanstad in de periode tussen half oktober 2014 en februari 2015. Het project is gericht op empowerment van vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld en na een periode van opvang en hulpverlening hun leven weer willen oppakken in de richting van een zelfstandig bestaan en werk willen maken van re-integratie op de arbeidsmarkt.

Lees meer

NVR zoekt projectontwikkelaar decentralisatie en gender

De NVR heeft besloten dat, gegeven de belangrijke decentraliseringsontwikkelingen, een project dat gericht is op het bevorderen van gendersensitief beleid bij lokale beleidsmakers zinvol is. NVR is daarom op zoek naar een ondernemende vrouw die kans ziet dit project verder te ontwikkelen en uit te voeren. De NVR zelf biedt hierbij expertise, netwerk en draagvlak Om dit project te ontwikkelen wordt een betrokken, ondernemende en zelfstandig werkende vrouw gezocht uit het netwerk van de NVR. Zij krijgt de taak om op basis van no cure no pay een project uit te werken, financiering ervoor te zoeken en, als dit gelukt is, de leiding van de uitvoering op zich te nemen als betaalde freelancer.

Lees meer

Teken Zorgpetitie

FNV, CNV en VCP roepen in een open brief aan alle gemeenten de wethouders van Nederland tot de orde. In steeds meer gemeentes wordt veel meer bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Dat betekent dat nog meer mensen werkloos raken. Bovendien wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed. Goede zorg zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen wanneer het leven niet meer zo makkelijk gaat. Goede zorg zorgt ervoor dat ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met psychische problemen en kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen. Goede zorg thuis voorkomt dat kwetsbare mensen eerder gebruik moeten maken van duurdere zorg in een instelling. En toch wordt de zorg afgebroken als je nu niets doet. Red de zorg en steun de clienten en de zorgmedewerkers in hun strijd voor een fatsoenlijke zorg. Zet nu je handtekening!

Lees meer

Meldpunt Zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Alle 17.000 zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 zonder zwangerschapsuitkering moeder werden, moeten volgens het VN vrouwencomite CEDAW gecompenseerd worden door de Nederlandse Overheid. Als jij tot de groep zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering hoort, meld je dan aan via post@fnvvrouw.nl met je naam, adres, emailadres, geboortedatum en bondsnummer (indien van toepassing). Dan houden we je op de hoogte.

Lees meer
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl