Logo FNV Vrouw  
27 juni 2013 | NIEUWSBRIEF 34
 

Nieuwe E-Mag@zine FNV Vrouw

Het nieuwe nummer van het E-Mag@zine van FNV Vrouw is uit. Weer een prachtig nummer met een column van Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost, over de levenslessen van haar moeder. Verder een impressie van het 65 jarig jubileum van FNV Vrouw, het succesvolle project Social Media Maatjes, en een inspirerend verhaal over vrouwen die vertellen over hun ontwikkeling en wat het ze gebracht heeft. Een mooi bericht ovver schoonmaakpersoneel dat na hard studeren hun taaldiploma krijgt en een oproep om donateur te worden van FNV Mondiaal. Lezen? Ga dan snel naar het FNV Vrouw Mag@zine. Lees meer
 

Al aangemeld voor het Netwerk Vrouwen FNV?

Het Netwerk Vrouwen FNV is een podium voor vrouwelijke FNV leden die werken in verschillende sectoren en zich bezig houden met onderwerpen die voor vrouwen extra van belang zijn. Vrouwen die zich willen laten inspireren en zelf willen inspireren. Alle vrouwelijke leden van FNV bonden kunnen gratis meedoen met dit netwerk. Je kunt passief of actief lid zijn, dat maakt niet uit. Het belangrijkste is dat er binnen de nieuwe FNV een plek is waar vrouwen hun mening kunnen laten horen en elkaar live of digitaal kunnen ontmoeten en zo invloed kunnen uitoefenen. Maar het Netwerk is ook een plek om elkaar tips te geven, informatie te verwerven of je kennis te vergroten door workshops en trainingen. Lees meer
 

Meer wonderen doen met weing geld

Er komt een vervolg op het project Wonderen doen met weinig geld. In het eerdere project spraken oudere vrouwen van verschillende culturen met elkaar over het omgaan met geld en gaven elkaar daarvoor veel tips. Dat leverde een prachtige tipwijzer op, die via de website te bestellen is. In dit vervolgproject 'Meer wonderen doen met weinig geld', weer samen met het NOOM, ligt de focus op invloed uitoefenen om de eigen situatie te verbeteren door het bedenken van werkbare oplossingen om armoede van oudere vrouwen tegen te gaan. In het najaar komen er regionale werkbijeenkomsten waarin deelneemsters met elkaar in gesprek gaan om aanbevelingen en oplossingen te formuleren. Deze worden vervolgens breed verspreid, o.m. naar gemeenten. Politici en organisaties. Subsidie wordt verstrekt door het Skanfonds. Lees meer
 

Vrouwenpodium 2010-2020

Na het succesvolle VIP (Vrouwen Inspireren Politici) ontbijt op 16 januari, de viering van Internationale Vrouwendag op 6 maart en deelname aan het Rondetafelgesprek emancipatie met leden van de 2e Kamer worden nu voorbereidingen getroffen voor het Prinsesjesdagontbijt op 10 september a.s. om politici bagage mee te geven voor hun reactie op de Miljoenennota die op de 3e dinsdag wordt gepresenteerd. Lees meer
 

Twee onderzoeken over alleenstaande ouders

Rachel van den Berg en Rosanna Battiato, studenten HBO SJD van de HvA deden de afgelopen maanden in opdracht van FNV Vrouw onderzoek naar de positie van alleenstaande ouders. Zowel voor de verbetering van de re-integratie als over de alleenstaande oudertoeslagen werden aanbevelingen gedaan die FNV Vrouw goed kan benutten bij advies en lobby. Over beide onderwerpen is een folder gemaakt.

Lees meer

Rondetafelgesprek emancipatie

Op 11 juni deed FNV Vrouw mee aan een Rondetafelgesprek met de commissie OCW van de 2e Kamer over het emancipatiebeleid. De commissie wilde input van organisaties voor het overleg met minister Bussemaker. Drie onderwerpen werden door FNV Vrouw uitgelicht: arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid, betere combinatie van betaalde arbeid en zorgtaken en extra aandacht voor specifieke groepen, zoals alleenstaande ouders, oudere vrouwen en migrantenvrouwen. FNV Vrouw vindt het van groot belang dat er consequent een gendereffecttoets op beleidsvoorstellen en wetgevingstrajecten wordt gedaan. Hierdoor kan tijdig worden ingegrepen op onbedoelde effecten van beleid en wetgeving en kan er worden ingezet op het voorkomen, tegengaan of beperken van deze onbedoelde effecten. Lees hier de inbreng van FNV Vrouw en de gezamenlijke reactie van samenwerkende organisaties.

Lees meer

Wet Lesbisch ouderschap

De goedkeuring van de wet Lesbisch ouderschap staat op de tocht! Deze wet, die lesbische ouders gelijk stelt aan heteroseksuele ouders, is al in 2011 met een grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer deze wet nog goedkeuren. Beloofd is, dat dit voor september 2013 zou gebeuren. Het lijkt dat de Eerste Kamer zich niet aan deze belofte gaat houden, terwijl er veel lesbische ouders met smart wachten op deze wet. Kom in actie en vraag de Eerste Kamer om een snel besluit!

Lees meer

Vrouwen in de top van de FNV

Twee FNV bonden hebben sinds kort een vrouwelijke voorzitter. Ellen Dekkers werd voorzitter bij Bondgenoten, de grootste bond met 450.000 leden en Anne-Marie Snels bij AFMP, de bond voor defensiepersoneel. Deze twee topvrouwen zijn al jaren hoofdbestuurder van Bondgenoten en Bouw en hebben daar hun sporen verdiend. Terecht dus dat de leden van deze bonden hen als voorzitter hebben gekozen. Beiden zijn ook actief betrokken bij het Netwerk Vrouwen FNV. Van de achttien bij de FNV aangesloten bonden hebben er nu 7 een vrouwelijke voorzitter. Ook AbvaKabo, Zelfstandigen, Mooi, Sport en Vrouw hebben een vrouwelijke voorzitter. Opvallend is ook dat het hoofdbestuur van Bondgenoten bestaat uit drie vrouwen en een man. De leiding van de meerderheid van de leden van de FNV is dus in handen van vrouwen!

 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV Vrouw
E-mail: post@fnvvrouw.nl
Postbus 8576 | Amsterdam | www.fnvvrouw.nl