Druk op werkende mantelzorgers stijgt!

11 mei 2017

Het aantal medewerkers die hun baan combineren met mantelzorgtaken neemt toe. Uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg onder ruim 6.000 werknemers blijkt dat het aantal werkende mannen met mantelzorgtaken is gestegen van 1 op de 9 (2012) naar 1 op de 7 (2017). Vrouwen zijn aanzienlijk meer flexibele werktijden gaan werken: van 27% naar 42%.

Werkende mantelzorgers geven vaak aan dat zij te weinig tijd hebben en leveren dan in op ontspannende activiteiten, zoals hobby's en sociale contacten. Hierdoor neemt het risico op overbelasting en lichamelijke klachten toe. Leidinggevenden hebben steeds meer oog voor deze mantelzorgende medewerkers, toch stelt 43% van de mantelzorgers de leidinggevende niet op de hoogte van de mantelzorgsituatie. Zij zoeken zelf naar oplossingen. Bovendien praat 75% van de mantelzorgers er pas met hun leidinggevende over als ze werk en zorgtaken niet meer kunnen combineren. Van de mantelzorgers die het moeilijk vinden om er over te praten, geeft 71% als reden dat ze bang zijn dat dit een negatieve impact kan hebben op hun loopbaan en 65% wil collega’s niet belasten.

Voorkom uitval
Mantelzorgers ervaren steeds meer moeite (45%) met het combineren van werk en mantelzorg. Het aantal mensen dat aangeeft hun werk slecht tot heel slecht te kunnen combineren met zorgtaken is gestegen van 4% in 2012 naar 15% in 2017. Wanneer leidinggevenden en mantelzorgers het gesprek aangaan, kan er samen gericht gezocht worden naar oplossingen. Van de mantelzorgers die werk en zorg wel goed kunnen combineren geeft 50% aan dit te kunnen doen doordat er voldoende vrije tijd is om de zorgtaken uit te voeren. Ook voldoende ondersteuning thuis van familie en vrienden is een belangrijke factor (41%).

Stichting Werk&Mantelzorg
Stichting Werk&Mantelzorg zet zich in voor bewustwording en het bespreekbaar maken van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer. Een goede dialoog tussen werknemer en leidinggevende is essentieel. Zo beoordeelt 84% van de mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende en collega’s de combinatie werk en mantelzorg als goed. Waar die steun er niet is, is dat 56%. Mantelzorgers hebben vooral behoefte aan meer vrije tijd. Zij zouden meer gebruik willen maken van calamiteitenverlof (24%), verlofsparen/persoonlijk levensfasebudget (21%) en kortdurend zorgverlof (20%). Leidinggevenden (86%) en mantelzorgers (74%) zijn positief over het effect van flexibel werken op de werk-privé combinatie.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen