De emancipatormonitor 2016 is uit!

15 december 2016

Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Anno 2016 doen meisjes het echter goed in het onderwijs. Vrouwen tot 45 jaar zijn zelfs hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Betekent dit dat jonge vrouwen inmiddels vaker werk hebben, hogere functies bereiken en meer verdienen dan jonge mannen? En dat nu vaker de vader in plaats van de moeder minder gaat werken om voor het kind te zorgen? Oordeel zelf maar ...

- Vrouwen verdienen 1 jaar na diplomering minder loon dan mannen en dit verschil blijft in de jaren daarna bestaan. 17% bij MBO-gediplomeerden, 13% bij HBO-gediplomeerden en 10% bij WO-gediplomeerden.

- Hoogopgeleide vrouwen zijn even ambitieus als hoogopgeleide mannen. Vrouwen die samenwonen met een man zijn minder gericht op het maken van carriere dan alleenwonende vrouwen en vrouwen die samenwonen met een vrouw.

- In 2017 had 71% van de vrouwen van 20-64 jaar betaald werk, tegenover 82% bij de mannen.

- Vrouwen werkten gemiddeld 26,6 uur per week, mannen hadden gemiddeld een werkweek van 37,7 uur.

- Het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is, stijgt langzaam. 54% van de werkende vrouwen is economisch zelfstandig, bij de mannen is dat 74%. Als je economisch zelfstandig bent, verdien je minimaal het bijstandsminimum van 920 euro netto per maand.

- Vrouwen van westerse en niet-westerse afkomst werken minder vaak dan autochtone vrouwen. Maar als ze werken, dan hebben ze vaker een voltijdbaan. Van de autochtone vrouwen werkt 25% voltijd, de Surinaamse 39% en de Antilliaanse 35%. Turkse en Marokkaanse vrouwen werken niet vaker dan autochtone vrouwen in voltijd.

- Mannen werken meer en vrouwen zorgen meer. In 2015 werkte in 58% van de werkende paren met minderjarige kinderen de man voltijds en de vrouw deeltijds. Moeders werken tegenwoordig iets vaker voltijds en blijven vaker hetzelfde aantal uren werken na geboorte kind. De helft van de vaders van jonge kinderen zorgt minimaal een halve dag per week voor het kind, terwijl de moeder werkt.

- Ook als de kinderen de deur uit zijn, gaan vrouwen niet extra uren werken, ze houden het bij deeltijd. Van alle vrouwen werkt 73% minder dan 35 uur. Bij de mannen is dat 21%.

- Vrouwen geven, ook als ze werken, vaker mantelzorg dan mannen. De bereidheid tot mantelzorg bij vrouwen is iets groter dan bij mannen. Uit de praktijk blijkt dat mannen vaker helpen met administratie en vervoer, terwijl vrouwen juist wat meer helpen bij het helpen en coordineren van voorzieningen en persoonlijke verzorging.

- 25% van de hogere managementfuncties werd in 2015 door vrouwen vervuld. Alleen bij de overheid en in de zorg behoren bijna evenveel vrouwen als mannen tot het hogere management.


Zomaar een paar conclusies uit de Emancipatiemonitor 2016. Deze is opgesteld onder redactie van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor Statistiek, op verzoek van minister Bussemaker van OCW, die verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid.

Download hier de emancipatiemonitor.

Interessante links:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/vrouwenemancipatie-vordert-langzaam

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2148160-fulltime-werken-en-moeder-zijn-ik-zie-geen-probleem.html?title=fulltime-werken-en-moeder-zijn-ik-zie-geen-probleem

http://www.volkskrant.nl/economie/aantal-jonge-vaders-met-papadag-in-10-jaar-verdubbeld~a4432829/ 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen