Alsnog uitkering voor zwangere zelfstandige ondernemers

29 september 2016

 De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 23 september 2016 dat de Nederlandse wetgever ten onrechte niet heeft voorzien in een uitkeringsregeling voor zelfstandigen die door zwangerschap en bevalling niet heeft kunnen werken tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008. Volgens de rechter heeft uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-Vrouwenverdrag geschonden door zelfstandigen die zwanger waren geen zwangerschapsuitkering te geven.

De Rechtbank Amsterdam oordeelde in juli 2016 in het beroep van twee medeklaagsters dat er geen reden was om geldelijke vergoeding toe te kennen.

Eiseres, met vijf andere zelfstandig werkende vrouwen al meer dan tien jaar gesteund door VVR en Proefprocessenfonds Clara Wichmann procederend, heeft recht op geldelijke vergoeding van het UWV. Bij de aanvraag van de UWV-uitkering en in de fase van bezwaar en beroep is eiseres ondersteund door haar vakbond FNV Zelfstandigen.
De rechtbank volgt het “gezaghebbende oordeel” van “het CEDAW als een internationaal comité op het gebied van vrouwenrechten”, dat een oordeel gaf over “de door eiseres zelf ingediende klacht over hetzelfde onderwerp”. De rechtbank verwerp het verweer van het UWV (in navolging van minister Asscher) dat het betreffende artikel van het VN-Vrouwenverdrag (art. 11 lid 2 onder b) geen betrekking zou hebben op zelfstandig werkende vrouwen. Eerder in de uitspraak had de rechtbank al vastgesteld dat dit artikel van het VN-Vrouwenverdrag rechtstreekse werking toekomt. Eiseres moet een uitkering of een vervangende schadevergoeding krijgen. Rechtbank Midden-Nederland heeft het UWV opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van eiseres, met in achtneming van deze uitspraak.

Zwangere zelfstandigen hadden vanaf 1 augustus 2004 geen recht meer op een uitkering. Maar vanaf 4 juni 2008 herstelde het kabinet het uitkeringsrecht voor zwangere zelfstandigen. Een aantal vrouwen die in de tussenliggende periode geen uitkering kreeg, stapte naar de rechter omdat ze vindt dat ze daar alsnog recht op heeft. Ook het VN-comité voor het uitbannen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) oordeelde dat zij op basis van het VN-Vrouwenverdrag recht hadden op een uitkering.

Meer info

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen