Stoppen huishoudelijke hulp mag niet zomaar

10 december 2014

Een groot aantal gemeenten wil de verstrekking huishoudelijke zorg stopzetten, omdat zij door het Rijk met dertig procent worden gekort op het budget voor de huishoudelijke zorg. Het zijn vooral de kleinere en armlastige gemeenten die deze rigoureuze beslissing hebben genomen.Met steun van koepelorganisatie Lederin heeft een ouder echtpaar (88 en 89 jaar) een proefproces aangespannen tegen de Friese gemeente Dantumadeel. Het echtpaar kreeg van de gemeente te horen dat zij vanaf 1 januari 2015 geen huishoudelijke zorg meer van de gemeente ontvangen. Het stel kan zonder de wekelijkse zeven uur zorg niet langer zelfstandig wonen.

De voorzieningenrechter in Groningen heeft een belangrijke uitspraak gedaan in dit proefproces. Gemeenten mogen de huishoudelijke zorg aan ouderen en chronisch zieken niet zomaar categoriaal stopzetten, omdat er bezuinigingen aankomen. Zij moeten altijd eerst met hulpbehoevenden in gesprek gaan en naar de individuele omstandigheden kijken. 

Meer lezen?

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen