Lobby en Actie

FNV Vrouw zet zich in om de positie van vrouwen te verbeteren. Dat doen we door binnen de FNV aandacht te vragen voor zaken die voor vrouwen (extra) van belang zijn, door contacten met politici, door het opstellen van brandbrieven en aanbevelingen. Maar ook door lobby en actie zetten we onderwerpen voor vrouwen op de kaart. 

Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen

Alle 17.000 zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 zonder zwangerschapsuitkering moeder werden, moeten gecompenseerd worden door de Staat der Nederlanden. Dit heeft het CEDAW-Comité dat toeziet op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in februari 2014 uitgesproken in een klachtprocedure. Die was met hulp van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht aangespannen door zes FNV-leden die een kind kregen nadat de eerste zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen is afgeschaft.

Situatie december 2016.
Inmiddels heeft een van de 6 vrouwen door UWV een uitkering toegekend gekregen en in 1 zaak oordeelde de rechter dat UWV een uitkering of schadevergoeding moet toekennen. Hiertegen is het UWV in beroep gegaan, de uitkomst daarvan is nog niet bekend. De andere aanvragen zijn afgewezen en er lopen nog rechtszaken tegen deze afwijzingen.
Ook de druk op het kabinet en de 2e Kamer wordt voorgezet. Van het  CEDAW kreeg de Nederlandse regering in november een stevige reprimande omdat men weigert een uitkering te verstrekken of een schadevergoeding uit te keren. 

Als jij tot de groep zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering hoort, meld je dan via post@fnvvrouw.nl met je naam, adres, emailadres en geboortedatum. Dan houden we je op de hoogte.

Verzamel gegevens.
Zoek zelf vast uit hoe hoog je belastbaar inkomen destijds was (bij de belastingdienst, als je zelf je administratie over dat jaar al vernietigd hebt). Dat kon je voor het vervolg wel eens nodig hebben.

Een aanvraag indienen is op dit moment niet nodig. Het UWV heeft toegezegd dat men de uitkomsten van het Hoger beroep dat UWV heeft ingesteld wil afwachten. Afhankelijk van de uitspraak kunnen vrouwen dan alsnog een aanvraag indienen.
Zie voor verdere informatie de laatste nieuwsbrief

Doel van het meldpunt is onder meer om de politieke druk op te voeren. Daarnaast zullen alle vrouwen die hebben gereageerd van tijd tot tijd via e-mailnieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

Inmiddels hebben zich ruim 930 vrouwen gemeld.
Lees hier de laatst verstuurde nieuwsbrief. 

Voor de goede orde en mogelijk ten overvloede: FNV Vrouw, noch Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, noch Proefprocessenfonds Clara Wichmann gaan over het uitbetalen van de uitkeringen.

Meer informatie lees je op de website van het Clara Wichmannfonds en Vrouw en Recht.

FNV Vrouw in actie

Meldpunt ZZP op facebook

Via facebook kun je meer vrouwen oproepen mee te doen en zich te melden. Een van de gedupeerde vrouwen nam dit initiatief. Doe mee! 

Steun Proefprocessenfonds

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt al meer dan 10 jaar de procedures van deze groep zwangere zelfstandigen. De nu al meer dan acht jaar durende procedures hebben veel geld en energie gekost. Elke extra donatie is meer dan welkom. Het  fonds is geheel afhankelijk van donateurs. 
U kunt donateur worden of een gift overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0000 64 34 64 van Proefprocessen fonds Clara Wichmann. Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen