Wonderen doen met weinig geld

Wat houdt het project in?

Wereldwijd krijgt armoede steeds meer het gezicht van een vrouw. Dat geldt ook voor Nederland. Vrouwen, en met name oudere vrouwen, hebben extra te lijden onder de financiële crisis. Zij behoren relatief vaak tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn economisch niet zelfstandig. Anderen zijn als weduwe of gescheiden vrouw gedurende vele jaren aangewezen op een zeer laag inkomen. We spreken niet voor niets over 'verborgen armoede': deze problematiek is veelal met taboes omgeven.

Daarom hebben FNV Vrouw en NOOM het project Wonderen doen met weinig geld geïnitieerd. De oudere vrouwen van nu zijn van jongs af aan gewend geweest om met weinig geld om te gaan. Ze kunnen wonderen doen met weinig geld. Daar ligt ook hun kracht. Met dit project proberen we die kracht te versterken.

Doelstellingen
In het project Wonderen doen met weinig geld gaat het om:
- 50 plus vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact brengen,
- hen gelegenheid geven om hun ervaringen en inzichten samen te delen en 
- de eigen inkomenssituatie en de mogelijkheden om daar verbetering in aan te brengen bespreekbaar te maken.
en
- de problematiek van armoede onder oudere vrouwen agenderen en
- door middel van concrete aanbevelingen gemeenten, instellingen en zelforganisaties de weg wijzen naar een praktijkgerichte aanpak.

Uitvoering en producten
Wonderen doen met weinig geld
is uitgevoerd in twee fasen.

Fase 1:
In 2011-2012 hebben we ons geconcentreerd op de ervaringen van de vrouwen zelf. Vrouwen hebben elkaar ontmoet en met elkaar gesproken over het rondkomen met een smalle beurs. Ze hebben onderling concrete tips uitgewisseld, wat heel empowerend werkte.

Product: Tipwijzer.

Deze projectfase is mede mogelijk gemaakt door financiering van het SKAN Fonds, RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Fase 2:
In 2013-2014 hebben we de focus verlegd naar de beleidsbeïnvloeding. In drie expertbijeenkomsten hebben ruim 70 oudere vrouwen die in vrijwilligerswerk of betaald werk ervaring hebben met de armoedeproblematiek de problematiek in kaart gebracht en aanbevelingen voor gemeenten, instellingen en zelforganisaties geformuleerd.

Producten:
-  De financiële positie van oudere vrouwen, achtergronden en  aanbevelingen voor gemeentelijk beleid
-  Speerpuntenkaart (met een samenvatting van de aanbevelingen
Handleiding voor activiteiten voor zelforganisaties (benaderen van politiek en beleidmakers, een ronde tafel gesprek enz).

Deze projectfase is mede mogelijk gemaakt door financiering van het SKAN Fonds.

Tipwijzers

Deze tipwijzer is samengesteld met alle tips die de deelneemsters aan het project uitgewisseld hebben. Hier is de tipwijzer te downloaden. Een korte versie is er ook.

Aanbevelingen voor gemeenten

Voor de beleidsbeinvloeding van het gemeentelijk beleid voor oudere vrouwen zijn aanbevelingen gemaakt, een speerpuntenkaart en een handleiding voor organisaties die hiermee aan de slag willen gaan.
De aanbevelingen zijn breed verspreid naar alle gemeenteraden, colleges van B. en W. , ministerie SZW, VNG, politieke partijen, belangenorganisaties en anderen.

Turks gezegde

Strek je benen niet langer dan je deken. Dat betekent: geef niet meer uit dan je hebt.

Armoe van generatie op generatie

'Bij ons thuis was er niet veel. Het is een wonder hoe mijn moeder in Suriname mij en mijn elf broers en zusjes groot heeft gekregen. Nu ben ik oud en woon ik in Nederland. Ik heb geen volledige AOW, dus ik krijg een aanvullende uitkering. Maar ik ben blij en dankbaar voor wat ik heb.'

Taart!

‘Je leert om er met weinig middelen toch iets van te maken. Toast met jam en slagroom is dan taart en met lapjes van de markt richt ik mijn flatje mooi in!’

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen