Vrouwenpodium 2010-2020

logo van het project vrouwenpodium

In het voorjaar van 2010 werd (op initiatief van FNV Vrouw) het initiatief genomen om in de discussie over de gevolgen van de financiële crisis, bezuinigingsplannen en verkiezingen meer aandacht te generen voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Uitgangspunt was dat vrouwen zelf keuzes willen maken en ook moeten kunnen maken.
Er kwam een stevige samenwerking tot stand met de FNV, het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De thema's: werk, zorg, inkomen, ontwikkelingskansen, combinatie werk en privé en duurzaamheid. Dat leidde tot een aantal activiteiten, zoals het opstellen van een manifest dat werd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en het organiseren van een vrouwenmanifestatie.

Activiteiten

De afgelopen jaren voerde het Vrouwenpodium diverse acties uit rond Prinsjesdag. Zo werd de 2e dinsdag in september een paar keer Prinsesjesdag. En rond 8 maart werden bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen uit de diverse achterbannen. Daarbij draait het altijd om politieke beinvloeding en lobby.

Een overzicht van de activiteiten vind je hier.

Het Vrouwenpodium gaat door: de activiteiten lopen van 2010 tot 2020.  Hou de agenda  in de gaten voor de activiteiten rond het Vrouwenpodium! 

100 jaar Vrouwenkiesrecht

Op 12 september 2016 organiseerde het Vrouwenpodium in Nieuwspoort Prinsesjesdag, een symposium over het thema “Op weg naar 100 jaar Vrouwenkiesrecht”.

Naast de interessante lezing door de AVVN vrouwenvertegenwoordiger 2016 Marije Cornelissen was er een Lagerhuisdebat en zijn de aanwezige dames daarna met elkaar in gesprek gegaan over het onderwerp. “Kiesrecht en hoe stimuleren we (jonge) mensen  gebruik te laten maken van dat recht”.

Prinsesjesdag heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Enerzijds aanbevelingen voor de politieke partijen en anderzijds aanbevelingen voor de vrouwenorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Deze aanbevelingen zijn gebundeld in een aanbevelingen boekje dat je hier kunt lezen.

Het boekje is inmiddels aangeboden aan de emancipatiewoordvoerders van de verschillende fracties.

Overzicht activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten
Op de website van de NVR is meer informatie over de activiteiten te vinden.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen