Vrouwenpodium 2010-2020

logo van het project vrouwenpodium

In het voorjaar van 2010 werd door FNV vrouwen het initiatief genomen om over de gevolgen van de financiële crisis en  bezuinigingsplannen meer aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Uitgangspunt is dat vrouwen zelf keuzes willen maken en ook moeten kunnen maken.

Er kwam een stevige samenwerking tot stand van FNV, de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
De thema's zijn werk, zorg, inkomen, ontwikkelingskansen, combinatie werk en privé en duurzaamheid.
De samenwerking leidde tot een aantal activiteiten, zoals het opstellen van een manifest dat werd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en het organiseren van een vrouwenmanifestatie.

Activiteiten 2014

WAT VROUWEN VAN OVERHEID EN POLITIEK VERWACHTEN.

Op 3 maart  vierde het Vrouwenpodium internationale vrouwendag in Nieuwspoort, Den Haag. Thema: Zij maken het verschil, de macht van vrouwen in politiek, bedrijfsleven, vakbeweging, maatschappelijke organisaties.

Monitor de effecten van bezuinigingsmaatregelen voor verschillende groepen vrouwen bijvoorbeeld oudere vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen met een beperking. Dat is een van een reeks aanbevelingen aan overheid en politiek die  tijdens deze bijeenkomst werd geformuleerd. De aanbevelingen werden aangeboden aan directeur Emancipatie Carlien Scheele, die ze namens minister Jet Bussemaker in ontvangst nam, en aan leden van de Tweede Kamer.

‘Vrouwen op topposities, zij maken het verschil’ was de titel van de bijeenkomst. Zes topvrouwen uit bedrijfsleven, politiek, vakbeweging, maatschappelijk middenveld, wetenschap en de media vertelden hoe zij hun functie benutten om de positie van vrouwen te versterken: Marga Miltenburg, directeur bureau Zij Spreekt, Anne-Marie Snels, voorzitter Algemene Federatie Militair Personeel, Marije Veenbergen, verantwoordelijk voor talentmanagement en leiderschapsprogramma’s bij Unilever, Selma Bas, raadslid voor D66 in Utrecht, Ellen Kampman, hoogleraar Wageningen Universiteit 
en Donenica Ghidei, lid College rechten van de mens.  

In de gesprekken daarna ging het vooral om wat vrouwen verwachten van de politiek en overheid ter ondersteuning van het streven om de positie van vrouwen te versterken.
De aanbevelingen van het Vrouwenpodium aan de overheid en aan politici zijn hier te downloaden. Hier vind je de aanbevelingen van de deelneemsters aan de bijeenkomst. Lees hier een uitgebreid verslag.

 

 

 

Overzicht activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten met achtergrondinformatie. 

Internationale vrouwendag 2014

Het Vrouwenpodium organiseerde op 3 maart 2014 in Nieuwspoort in Den Haag een bijeenkomst. Topvrouwen uit bedrijfsleven, politiek, maatschappelijk middenveld, vakbeweging, wetenschap en media vertelden hoe zij vanuit hun positie andere vrouwen een steuntje in de rug geven en hun functie gebruiken om de positie van vrouwen te versterken. Ook werden aanbevelingen voor overheid en politici gepresenteerd. Lees hier het uitgebreide verslag. 

Foto’s zijn te vinden op https://www.facebook.com/NLVrouwenraad/photos_albums 

Prinsesjesdag 2013 VIP ontbijt

Jaarlijks vraagt het Vrouwenpodium op de 2e dinsdag in september, “Prinsesjesdag”, op een bijzondere manier aandacht voor onderwerpen die van groot belang zijn voor vrouwen en vrouwenorganisaties.
Een uitgebreid verslag met foto's is hier te vinden. |
Hier download je het verslag. Hier vind je meer informatie over de onderwerpen.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen