Vrouwenpodium 2010-2020

logo van het project vrouwenpodium

In het voorjaar van 2010 werd door FNV vrouwen het initiatief genomen om over de gevolgen van de financiële crisis en  bezuinigingsplannen meer aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Uitgangspunt is dat vrouwen zelf keuzes willen maken en ook moeten kunnen maken.

Er kwam een stevige samenwerking tot stand van FNV, de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
De thema's zijn werk, zorg, inkomen, ontwikkelingskansen, combinatie werk en privé en duurzaamheid.
De samenwerking leidde tot een aantal activiteiten, zoals het opstellen van een manifest dat werd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer en het organiseren van een vrouwenmanifestatie.

ACTIVITEITEN 2014

WAT VROUWEN VAN OVERHEID EN POLITIEK VERWACHTEN.

Op 3 maart  vierde het Vrouwenpodium internationale vrouwendag in Nieuwspoort, Den Haag. Thema: Zij maken het verschil, de macht van vrouwen in politiek, bedrijfsleven, vakbeweging, maatschappelijke organisaties.

Monitor de effecten van bezuinigingsmaatregelen voor verschillende groepen vrouwen bijvoorbeeld oudere vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen met een beperking. Dat is een van een reeks aanbevelingen aan overheid en politiek die  tijdens deze bijeenkomst werd geformuleerd. De aanbevelingen werden aangeboden aan directeur Emancipatie Carlien Scheele, die ze namens minister Jet Bussemaker in ontvangst nam, en aan leden van de Tweede Kamer. 
De aanbevelingen van het Vrouwenpodium aan de overheid en aan politici zijn hier te downloaden. Hier vind je de aanbevelingen van de deelneemsters aan de bijeenkomst. Lees hier een uitgebreid verslag.

MONITOR VOOR GEVOLGEN EMANCIPATIE VAN DECENTRALISATIES

Wat kunnen gemeenten doen om er voor te zorgen dat bezuinigingen in de zorg de economische zelfstandigheid van vrouwen niet in de weg staan en dat mantelzorgers niet (nog meer) overbelast worden? Hoe zien Kamerleden hun rol en verantwoordelijkheid in deze? Hoe worden de decentralisatie ontwikkelingen gevolgd en wanneer grijpt men in?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde in de High Tea bijeenkomst die Vrouwenpodium onder de titel ‘Prinsesjes op de erwt van de decentralisatie‘ OP 8 september organiseerde. Vrouwenpodium maakt zich zorgen over de te verwachten gendereffecten van de decentralisatie per 1 januari 2015 van Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ/WMO naar gemeenten. Een overheveling van taken waaraan bovendien een forse bezuiniging is gekoppeld. De aanbevelingen zijn hier binnenkort te vinden en worden aangeboden aan fracties in de 2e Kamer, colleges van B&W, gemeenteraden en VNG.

8 september 2014 High Tea

Prinsesjesdag stond dit jaar in het teken van de decentralisaties en de gevolgen voor vrouwen. In Nieuwspoort kwamen vrouwen uit de achterban van de in Vrouwenpodium samenwerkende organisaties bijeen om gezamenlijk de te verwachten gendereffecten te benoemen en tot aanbevelingen te komen aan overheid en politiek hoe deze te voorkomen. Belangrijk is daarbij in ieder geval dat er een monitor komt die de emancipatie implicaties van decentralisatie ontwikkelingen volgt. 
De vele aanbevelingen voor gemeenten en 2e Kamer worden gebundeld en aangeboden aan alle fracties in de Tweede Kamer.  Lees het verslag en de aanbevelingen.

Internationale vrouwendag 2014

Het Vrouwenpodium organiseerde op 3 maart 2014 in Nieuwspoort in Den Haag een bijeenkomst. Topvrouwen uit bedrijfsleven, politiek, maatschappelijk middenveld, vakbeweging, wetenschap en media vertelden hoe zij vanuit hun positie andere vrouwen een steuntje in de rug geven en hun functie gebruiken om de positie van vrouwen te versterken. Ook werden aanbevelingen voor overheid en politici gepresenteerd. Lees hier het uitgebreide verslag. 

Foto’s zijn te vinden op https://www.facebook.com/NLVrouwenraad/photos_albums 

Prinsesjesdag 2013 VIP ontbijt

Jaarlijks vraagt het Vrouwenpodium op de 2e dinsdag in september, “Prinsesjesdag”, op een bijzondere manier aandacht voor onderwerpen die van groot belang zijn voor vrouwen en vrouwenorganisaties.
Een uitgebreid verslag met foto's is hier te vinden. |
Hier download je het verslag. Hier vind je meer informatie over de onderwerpen.

Overzicht activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten met achtergrondinformatie. 

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen