ACTIVITEITEN VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS

Naar behoefte organiseert FNV Vrouw netwerkbijeenkomsten voor alleenstaande ouders. Zij kunnen hier ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Of er wordt een actueel onderwerp besproken en uitgediept.

Weer aan het werk

Moeders met (jonge) kinderen hebben specifieke wensen, zoals werken in deeltijd, een baan in de buurt, zeggenschap over arbeidstijden, flexibele arbeid en scholing.
Deze wensen hebben te maken met de zorgtaken die ook gedaan moeten worden. Dit vraagt veel van werkende moeders, maar gelukkig zijn er regelingen en voorzieningen om je daar bij te helpen.In dit document vind je tips en informatie over regelingen.
Of kijk eens hier.

Maak je eigen trajectplan

In re-integratietrajecten wordt bijna nooit rekening gehouden met het belang van onbetaalde arbeid. Voor met name vrouwen is een trajectplan dan ook vaak een miskenning van eigen inzicht, kennis en wensen. Maar je kunt ook voor een andere tactiek kiezen: schrijf je eigen trajectplan! Om vrouwen hierbij te ondersteunen, heeft FNV Vrouw een folder gemaakt met een overzicht van alle taken die je doet bij het draaiende houden van een huishouden en het zorgen voor een gezin. Ook vind je vragen over ervaring, scholingswensen en tips voor het gesprek met een coach of werkhervattingsadviseur.

Prijs: € 2,50 voor leden en € 3,50 voor niet-leden.

Je kunt de brochure hier bestellen.

Checklist re-integratie alleenstaande ouders

Deze checklist is opgesteld aan de hand van de resultaten van een afstudeeronderzoek naar de re-integratie van herintredende alleenstaande moeders met een WWB-uitkering in Amsterdam. Uit dit onderzoek zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen die de huidige re-integratie minder toereikend maken voor deze doelgroep. Deze checklist geeft een overzicht van aspecten die de doorstroom naar betaald werk van deze doelgroep zullen bevorderen. Download hier de checklist.

Facebookpagina

Heb je de facebookpagina www.facebook.nl/alleenstaandeouders al bezocht? Een community waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, contact onderhouden en informatie uitwisselen. FNV Vrouw geeft tips over o.a. wet- en regelgeving. Er is een openbaar en een besloten gedeelte voor deelneemsters aan het netwerk.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen